RUSLANDS NATIONALSANG
EN MUSIKALSK TRAGEDIE


Her 010101 gik vi alle, med undtagelse af tåberne, der troede det skete sidste år, glade ind i tredje årtusinde.

Folk i Rusland med så meget mere blandede følelser, som de den dag kunne opleve en gammel kending,
selveste Stalins yndlingssang, der endnu en gang havde været til politisk rensning:

I mange år brugte Sovjet Internatioale som nationalsang,
men da man så småt indså, der ville gå en del tid med verdensrevolutionen,
følte man, dvs Stalin behov for noget musikalsk, der kunne styrke forsvarsviljen.
Han fik de altid beredvillige, larmens fyrste, Aleksandrov, du kan læse om ham her og her,
samt hofrimsmeden, Mihalkov, du kan læse om ham her, til at flikke noget sammen.
Det var og er den mest skingre nationalmelodi, jeg kender, og de intetsigende ord umulige at huske.

Tre gange har Mihalkov indenfor små tres år skoet og omskoet rimfødder, som han fik besked på det,
første med Stalin, så med ikke-Stalin, til sidst med falsk følelse og ustyrlig blær.
I får teksterne kronologisk og til slut Vladimir Vojnovitjs syn på begivenhederne.
Melodien kan klikkes frem nedenunder ved Putins tekst.
Stalinhymnen var nationalsang 1943-77:
Denne skrækkelige tekst påstås at have en medforfatter ved navn El Registan, der er et pseudonym for en armensk journalist.
Det være sig, hvad det vil, han er ude af sagaen fra 1945, da han døde.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила на веки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наша свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя Советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Et ubrydeligt forbund af fri republikker
Tømrede det Store Rusland sammen for evigt.
Længe leve det af folkeviljen skabte
Forenede, mægtige Sovjetiske Forbund!

Omkvæd:
Hil dig vort fri Fædreland,
Folkenes venskab sikre ly!
Den Sovetiske fane, folkets fane
Gid den fører fra sejr til sejr!

Gennem uvejr skinnede frihedens sol for os,
Og den store Lenin belyste vor vej:
Stalin opdrog os til troskab mod folket,
Begejstrede os til arbejde og heltegerninger.

Vi opdrog vor hær i kamp,
Vi vil feje usle erobrere af vejen!
Vi afgør i slag slægtleds skæbne,
Vi fører vort Fædreland til hæder!

Efter 1956 og afstaliniseringen blev Stalinteksten aldrig sunget i Sovjet, men nok i udlandet.
Om det var en ubehagelig krummen tæer ved statsbesøg, eller af anden årsag, skal jeg lade være usagt,
men Mihalkov blev kaldt frem og fik ordre til at lade sig beånde.
Det tog ham ikke lang tid, og det begejstrede folk kunne af hjertens lyst,  nødtvungent synge med på nedenstående fra 1977.
Også denne tekst vrimler med ord, der viser det lange sigt: ubrydelig, for evigt, mægtigt, sikker, til sejr, sejr, fremtid, altid,
og den holdt jo også helt til 1991.
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила на веки Великая Русь
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наша свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина - сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны.
И красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Et ubrydeligt forbund af fri republikker
Tømrede det Store Rusland sammen for evigt.
Længe leve det af folkeviljen skabte
Forenede, mægtige Sovjetiske Forbund!

Omkvæd:
Hil dig vort fri Fædreland,
Folkenes venskab sikre ly!
Lenins parti, folkets styrke
Fører os til kommunismens sejr!

Gennem uvejr skinnede frihedens sol for os,
Og den store Lenin belyste vor vej:
Han rejste folkene for den rette sag,
Begejstrede os til arbejde og heltegerninger.

I kommunismens udødelige iders sejr
Ser vi vort lands fremtid.
Og det hæderfulde Fædrelands røde fane
Vil vi altid være selvforglemmende tro!

Da Jeltsin overtog magten lavede han som optakt til sine ulvetider noget godt, idet han fejede det musikalske makværk af bordet.
Fra 1991 og ti år frem brugte man en fin melodi fra attenhundredetallet som nationalmelodi,
men tsartidens ord kunne man ikke bruge, og en ond skæbne ville, at man aldrig blev enige om en ny tekst før Jeltsin gik af.
Nedenunder får vi at se, hvad det kunne misbruges til.
Her er først Glinkas Fædrelandssang fra 1833 uden ord.
Men i 2000 overtog Putin magten efter Jeltsin, og piben fik en anden lød.
Putin sad ikke fast i sadlen, utilfredsheden efter Jeltsins misstyre var overalt,
kommunisterne var igen en magtfaktor og alle mulige såkaldte liberale fiskede også i rørte vande.
På denne baggrund lavede Putin sit politiske mesterstykke i form af en kohandel med kommunisterne.
De fik Stalins melodi igen, Putin fik ny ord til den.
Hvor der handles, der spilles. Klik her.
Россия — священная наша держава!
Россия — любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена.

Припев:
Славься, Отечество наше свободное —
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная,
Славься страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля.

Широкий простор для мечты и для жизни,
Грядущее нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Rusland – vor hellige stat!
Rusland – vort elskede land!
En mægtig vilje, en stor hæder –
Er dit eje til alle tider.

Omkvæd:
Hil dig, vort fri fædreland –
Det evige forbund af forbrødrede folkeslag,
Med den fra forfædrene givne folkevisdom,
Hil dig land! Vi er stolte af dig!

Fra havene sydpå til polaregnene
Har vore skove og marker slængt sig hen.
Du er enestående i verden! Kun du er sådan!
Fødejord beskyttet af Gud.

De brede vidder for drøm og for liv,
Åbner de kommende år for os.
Vor troskab mod Fædrelandet giver os kraft.
Sådan var det, sådan er det og sådan vil det altid være!
Jeg kan ikke dy mig for her i 2010 at indsætte Vladimir Vojnovitjs samtidige opfattelse af de Ruslands tilstand ved årtusindskiftet:
Распался навеки союз нерушимый,
Стоит на распутье великая Русь:
Но долго ли будет она неделимой,
Я этого вам предсказать не берусь.

К свободному рынку от жизни хреновой,
Спустившись с вершин коммунизма, народ
Под флагом трёхцветным с орлом двухголовым
И гимном советским шагает вразброд.
Det for evigt ubrydelige forbund faldt fra hinanden,
Det store Rusland står ved en korsvej:
Men vil det længe forblive udeleligt,
Det påtager jeg mig ikke at forudsige jer.

Folket, der fra et lorteliv er på vej ned fra
Kommunismens tinder mod det fri marked,
Sjosker af sted i vild forvirring under et trefarvet flag
Med en dobbelthovedet ørn og under sovjethymnen
Klik og se historien bag Putins udgave af de russiske statssymboler.Tilbage til Ebbe

Spindel