SIBIRSKIJE STRELKI
marsh Drozdovtsev
marsh dalnevostotjnyh partizan


Melodien, eller rettere sagt den sidste af tre nedenunder, var engang i folkemunde.
Også i Danmark sang unge mennesker tekst nummer tre, af fuld hals i god tro,
men nu kan historien bag den fortælles, og den fortæller en, nå ja, anden historie.

For mig at høre er det samme melodi der synges på hele vejen igennem de tre tekster.
Tekst et har ingen kendt komponist, men man mener, melodien kan gå helt tilbage til en krig i 1828.
Tekst to angiver imidlertid en komponist fra samtiden, dvs 1918.
Teks tre angiver en komponist fra 1922 og endnu en hjælpende komponisthånd fra et par år senere.
Der er imidlertid et musikstykke til hver tekst, så kan I jo selv prøve at høre forskel.

Da de sibiriske regimenter drog mod vest under I Verdenskrig, sang de følgende tekst fra 1915.
Komponisten er ukendt, men teksten af den kendte lokalhistoriker fra Moskva, Vladimir Giljarovskij, er skruet godt sammen.
Selv de mest krigeriske, de sidste to linjer, har en robust charme.
Klik her for at høre den med et kor af skuespillere fra Irkutsk.
Begivenhederne i nittenhundrede og halvfemserne har fået de fædrelandskærlige mænd til at føje to strofer til,
der om noget viser, de burde holde sig til skuespilleriet.

En papaha er en høj pelshue uden klapper.
Rusland hedder på russisk Rossija.

Klik her, hvis du vil forstå, hvorfor de kalder Rossija Rus.
 
Сибирские стрелки

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки,
://: Молчаливо, грозной тучей
Шли на бой сибиряки. ://:

Их сурово воспитала
Молчаливая тайга,
://: Бури грозные Байкала
И сибирские снега. ://:

Ни усталости, ни страха,
Бьются ночь и бьются день,
://: Только серая папаха
Лихо сбита набекрень! ://:

Эх, Сибирь, страна родная,
За тебя мы постоим,
://: Волнам Рейна м Дуная
Твой поклон передадим! ://:Знай, Сибирь: в лихие годы,
В память славной старины,
://: Честь великого народа
Отстоят твои сыны. ://:

Русь свободная воскреснет,
Нашей верою горя,
://: И услышат эту песню
Стены древнего Кремля. ://:

De sibiriske skytter

Fra tajgaen, fra den ufremkommelige tajga,
Fra Amur, fra floden,
://: Gik tavst, som en truende sky
Sibirjakerne i kamp ://:

Den tavse tajga,
Bajkals truende uvejr
://: Og sibiriens snemasser
Havde opdraget dem barskt, ://:

Uden møje, uden frygt,
Kæmper de nat og dag,
://: Kun er den grå papaha
Slået kækt på sned. ://:

Eh, Sibirien, vort fædreland,
Det er dig vi står fast for,
://: Vi vil videregive din hilsen
Til Rhinens og Donaus bølger. ://:Vid, Sibiren, at når tiden bliver urolig,
Vil dine sønner forsvare
://: Det store folks ære
Til minde om den hæderfulde forgangenhed. ://:

Et frit Rusland genopstår,
Brændende med vor tro,
://: Og Kremls gamle mure
Vil høre denne sang. ://:

Da den "store krig" blev til en borgerkrig, var sangen for god til at lade ligge ubenyttet og de hvide kom meget naturligt først.
Generalmajor Drozdovskij samlede i 1917-18 en gruppe frivillige, mest officerer, om sig i Rumænien og i marts 1918 begav de sig mod øst, til fods.
Under stadige kampe, kæmpede de sig frem, indtil i begyndelsen af juni, trods store tab,
3000 mand kunne slutte sig til de hvide hovedstyrker på Kuban.
Marchen med tekst af P Batorin og musik af D Pokrass, blev efter sigende sunget første gang i juni.
Drozdovskij faldt få måneder senere og det var ikke hans skyld, de hvide led nederlag.

Klik her og hør marchen med munkekoret fra Valaam.

I teksten nævnes det trefarvede russiske, med "u", flag. Jvf. henvisningen ovenfor.
Drozdovskijs folk har hørt til de mådeholdne.
Det var et handikap for den hvide sag, at indflydelsesrige folk ville have kejserdømmets to farver, sort og gult, tilbage.

Klik her, hvis du vil have noget at vide om de russiske statssymboler.

Nodebladet mangler syvende strofe, men jeg mener kilden fra nettet er god nok.
Nederst på nodebladet er der en bemærkning om musikken:
"Denne melodi synges med visse ændringer også i Sovjet, men, selvfølgelig, med helt andre ord.
Under alle omstændigheder er melodien taget fra de frivillige."Марш дроздовцев

Из Румынии походом
Шёл Дроздовский славный полк,
://: Во спасение народа,
Исполняя тяжкий долг. ://:

Много он ночей бессонных
И лишений выносил,
://: Но героев закалённых
Путь далёкий не страшил! ://:

Генерал Дроздовский смело
Шёл с полком своим вперед.
://: Как герой, он верил твёрдо,
Что он Родину спасёт! ://:

Видел он, что Русь Святая
Погибает под ярмом
://: И, как свечка восковая,
Угасает с каждым днём. ://:

Верил он: настанет время
И опомнится народ -
://: Сбросит варварское бремя
И за нами в бой пойдёт. ://:

Шли Дроздовцы твёрдым шагом,
Враг под натиском бежал.
://: И с трёхцветным Русским Флагом
Славу полк себе стяжал! ://:

Пусть вернёмся мы седые
От кровавого труда,
://: Над тобой взойдёт, Россия
Солнце новое тогда! ://:

Drozdovskijfolkenes march

Drozdovskijs hæderkronede styrke
Gik på felttog fra Rumænien,
://: For at frelse folket
Gjorde den sin tunge pligt. ://:

Den udholdt mange søvnløse
Nætter og genvordigheder,
://: Men de hærdede helte
Var ikke ræd for den lange vej! ://:

General Drozdovskij gik tappert
Fremad med sin styrke.
://: Som en helt troede han fast,
Han ville frelse Fædrelandet. ://:

Han så, at det Hellige Rusland
Gik til grunde under åget
://: Og som et vokslys
Brændte svagere for hver dag. ://:

Han troede på, den tid ville komme,
Da folket ville besinde sig -
://: Ville kaste barbarernes byrde af sig
Og følge med os i kamp. ://:

Drozdovskijs folk gik med faste skridt,
Fjenden flygtede under presset.
://: Og med det trefarvede russiske flag
Vandt styrken sig hæder! ://:

Lad os komme gråhårede hjem
Fra det blodige arbejde,
://: Da går en ny sol op
Over dig, Rusland! ://:

Sidste sang er den, der blev oversat til dansk og sunget herhjemme.
Det er sejrherrernes, men ikke den de røde sang, et ikke fromt bedrag.
Da krigen var ved at være vundet, rettede en professionel teksten til, så den kunne hylde USSR i årtusinder.
En og anden vil nok se det som skæbnens leende, at den på mindre end ti år efter USSRs sammenbrud er anbragt bagerst i glemmebogen.
Hvem denne professionelle tekstforfatter er meldes der forskelligt ud om.
Nogle påstår han hed P.Parfjonov, andre S. Alymov, og I kan selv vælge.
På nodebladet nedenunder angives komponisten som Agurov, på nettet kaldes han A. Aturov, vælg selv.
Afgørende for sangen blev det at A. Aleksandrov, lederen af den Røde hærs nyoprettede sangkor, besluttede,
at dette nummer skulle skæppe i hans kasse. Også han ændrede en node eller to, fik også sit navn på nodebladet,
og de rare røde rubler væltede ned i lommerne, da sangen blev en af korets træffere.

Den Røde hær, blev med tiden til først Sovjetunionens - og senere Ruslands hær, men koret skiftede ufortrødent navn og kokarderne ud og fortsatte i samme stil og med de fleste af de gamle numre:

Klik her og hør denne tekst i et eller andet af de tre Aleksandrovkors udgave.

I teksten nævnes Spassk og Volotjajev.
De to navne er fra kampene nær Habarovsk i februar og nær Vladivostok i oktober 1922.
Digteren rider sin Pegasus frit og nævner de sidste først.
Марш дальневосточных партизан

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
://:Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот.://:

Наливалися знамёна
Кумачом последних ран,
://:Шли лихие эскадроны
Приамурских партизан.://:

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
://:Партизанские отряды
Занимали города.://:

И останутся как в сказке,
Как манящие огни
://:Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.://:

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
://:И на Тихом океане
Свой закончили поход.://:


De fjernøstlige partisaners march

Gennem dale og over høje
Gik divisionen frem,
://: For med storm at tage kystprovinsen,
Den hvide hærs værn. ://:

Fanerne fyldtes med rødt
Fra de sidste sår,
://: Amurprovinsens kække
Eskadroner gik frem. ://:

Disse dages hæder forstummer
Og formørkes aldrig.
://: Partisanafdelingerne
Besatte byerne. ://:

Og som i et eventyr forbliver
Som dragende ildskær
://: Stormnætterne ved Spassk.
Dagene ved Volotjajev. ://:

De knuste atamanerne,
Jog krigsherrerne fra hinanden
://: Og ved Stillehavet
Sluttede de deres felttog. ://:Tilbage til Ebbe

Spindel