Rusland, russere og russisk.
Det førtatariske Rusland hed "Русь", dvs Rus, og derfra stammer det danske navn på landet
og adjektivet "русский", "russisk".
Det eftertatariske Rusland fik i 1500-tallet det officielle navn "Россия", dvs Rossija,
med tilhørende adjektiv "российский", dvs "rossisk", der aldrig har været brugt af andre end russisktalende.
I vor tid bruges begge adjektiver stadig, men ikke i flæng.
Om sprog, folkelig fællesskab, kultur og dertil hørende bruges "русский".
Om stat, politik, samfund og dertil hørende bruges "российский".

Med "o" hedder det "Президент России", dvs Ruslands Præsident,
"российская футбольная сборная", dvs det russiske fodboldlandshold,
en " россиянин" (hunkøn " россиянка", flertal " россияне"), dvs en russisk statsborger
og med først "u", så "o",
"русский язык — государственный язык России", dvs, russisk er statssprog i Rusland.

En "русский" med "u", (hunkøn "русская", flertal "русские") er derimod et menneske,
der, uanset statsborgerskab, af sprog og kultur føler sig som "russer"
og synger " русские народные песни", dvs "russisksprogede folkesange".
"Русская литература" er russisksproget litteratur, udgivet hvor som helst,
mens et forsøg på at beskrive Ruslands mangesprogede litteratur ville hedde
"Российская литература", altså med "o".

Det er for alle russiskkyndige selvindlysende, at man med god mening kan skrive:
"Все граждане Чечни — россияне", dvs, "Alle borgere i Tjetjenien er russere". (statsborgere)
"Среди граждан Чечни есть и русские," dvs, "Blandt Tjetjeniens borgere er også russere." (etniske)

Der er altså en vigtig betydningsforskel, alt efter om
politikere, forfattere, kunstnere, idrætsudøvere, kriminelle strukturer osv
med "u" betegnes som "русские" eller med "o" som "российские".
Modsat er sammensætninger af "u-ordet" "русский" med ord som
"regering, valg, region, nord, jernbaner, råstofforekomster" mm. meningsløse
eller udtryk for storrussisk selvhævdelse.

Der findes i Danmark en forening for alle russisktalende og en for alle interesserede i Rusland:
Русское Общество в Дании, dvs Det russisske samfund i Danmark
Датско-Российское Общество, dvs Dansk-Russisk Forening
Logo for sidste er naturligt nok LANDENES flag og våben.

PS: Denne gamle sondring mellem to slags russere,
som blev højaktuel i slutningen af 1700-tallet som følge af Ruslands ekspansion,
var i godt 70 år afløst af en skelnen mellem sovjetmenneske og russer:
советский человек — русский.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel