STENKA RAZIN
hvor der handles, der spildes


Stenka Razin levede i en tid, hvor mænd var mænd og kvinderne endnu ikke havde lært at svømme ovenpå.
Du kan læse om ham og tiden her.

Sangen udmaler, hvordan den raske helt smider et besværligt, om end fyrsteligt kvindemenneske, over bord
og lader hende svømme sin egen Volga.
Det synger vi alle gerne om, selvfølgelig, selv om sangen er lang som floden selv.
Melodien kan du klikke frem her.
Jeg kender ikke Ivan Surzhikov, der synger teksten, men han synger ikke den kanoniske tekst på tolv strofer, der er givet nedenunder. Han synger stroferne 1-4, 9, 11-12 og det med enkelte små ændringer.

Слова Д. Садовников

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин,
Обнявшись, сидит с княжной,
Свадьбу новую справляет,
Он весёлый и хмельной.

Позади их слышен ропот:
"Нас на бабу променял,
Только ночь с ней провозжался –
Сам наутро бабой стал."

Этот ропот и насмешки
Слышал грозный атаман,
И он мощною рукою
Обнял персиянки стан.

Брови чёрные сошлися,
Надвигается гроза:
Буйной кровью налилися
Атамановы глаза...

"Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам," –
Раздаётся голос властный
По окрестным берегам.

А она, закрывши очи,
Ни жива, и ни мертва,
Молча слушала хмельные
Атамановы слова.

"Волга, Волга, мать родная,
Волга – русская река!
Не видала ты подарка
О донского казака.

Чтобы не было раздора
Между вольными людьми,
Волга, Волга, мать родная,
На, красавицу прими!"

Одним взмахом поднимает
Он красавицу княжну
И за борт её бросает
В набежавшую волну...

"Что ж вы, черты, приуныли?
Эй, ты, Филька, чёрт, пляши!
Грянем, братцы, удалую
На помин ее души..."

Из-за острова на Волгу,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны.

Tekst: D. Sadovnikov

Frem bag øen ud på strømmen
På flodens bølgevidder
Sejler udsmykkede
Spidsbrystede både.

I den første sidder Stenka Razin,
Der har omfavnet sin fyrstinde,
Han fejrer det ny bryllup,
Han er munter og fuld.

Bag dem høres en mumlen:
"Man har byttet os for en kælling,
Kun en nat tilbragte han med hende,
Om morgenen var han selv blevet en kælling"

Denne mumlen og hån
Hørte den barske ataman,
Og med en stærk arm
Greb han om perserindens krop.

Atamanens sorte bryn kom tæt sammen,
Uvejret er på vej:
Atamanens øjne fyldtes
Af iltert blod.

"Jeg angrer intet,
Jeg vil give mit iltre hoved,"
Giver den bydende stemme
Genlyd på bredderne.

Men hun lyttede tavst,
Hverken død eller levende,
Med lukkede øjne
Til atamanens drukne ord.

"Volga, Volga, kære mor,
Volga, du russiske flod!
Aldrig så du en gave
Fra en donkosak.

For der ikke skal ske splid
Mellem fri mænd,
Volga, Volga, kære mor,
Her, tag du mod den smukke!"

Med et eneste tag løfter
Hhan den smukke fyrstinde
Og kaster hende over bord
Ud i den angribende bølge...

"Hvordan, I djævle, hænger I med hovedet?
Ej, du Filka, din djævel, tag og dans!
Brødre, lad os med en højlydt kæk sang
Minde hendes sjæl..."

Frem bag øen ud på Volga
På flodens bølgevidder
Sejler udsmykkede
Spidsbrystede både.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel