Прощание славянки
Den slaviske kvindes farvel


I filmen "Kavkazskij plennik", dvs "Kaukasusfangen", spiller to musikstykker en vigtig rolle,
fordi den udnytter, de begge er kendt af alle og enhver. I Rusland, forstås, for hos os er de ganske ukendte.
På denne side finder I historien om den marsch, "Proshjjanije slavjanki", dvs "Den slaviske kvindes farvel",
der spilles i filmen, ved overgangen fra hovedhistorien "fredelige" del til dens anden ubønhørlige del.
Denne marsch runder også filmen af, høres bag de fire helikoptere, som intet godt lader ane.

Jeg har skrevet om filmen her.


I 1912 var Rusland meget optaget af Balkan.
Balkan var da en krudttønde, der i 1914 sprængte den gamle verden i stumper og stykker.
Det kunne man imidlertid ikke vide i 1912, da første Balkankrig brød ud mellem Tyrkiet på den ene side og på den anden
Bulgarien, Grækenland, Serbien og Tjernogora, dvs Sortbjerg, der i Danmark kræves benævnt på italiensk maner, Montenegro.
Begejstringen for trosfællerne var stor i Rusland og især var man med de slaviske brødre.

En militærmusiker i den lille by Tambov, N. Agapkin, fik sit livs indfald og skrev en march, der straks vakte lykke.
Den var uden ord til, men under borgerkrigen blev den især brugt af de hvide, og de lavede flere tekster til den.
Første tekst nedenunder er en sådan "hvid" tekst fra 1918, lavet til den frivillige batallion af studerende.
Følgelig faldt marchen i unåde under kommunisterne og var i mange år "uspillelig".
Men i 1957, efter Stalin, blev den brugt i en film, der gik verden rundt, "Letjat Zhuravli",
eller som den kom til at hedde på dansk, "Tranerne flyver forbi".
Derefter kom marchen mere og mere frem i lyset igen.

Anden tekst er en halvofficiel sovjetisk tekstversion, lavet omkring 1970 af en vis A. Fedotov.
Den forsøger løgnagtigt, at slå plat på melodien ved at bringe den i sammenhæng med krigen 1941-45, jf. lige ovenfor,
og sidste halvdel, som jeg har sat ind efter en vandret linie, er ganske forfærdelig.
Virkelig et sovjetisk prakteksemplar.
Men Fedotovs omkvæd er det, der synges i filmen.

Tredie tekst er Aleksandr Galitjs smukke tekst fra engang i tresserne.
Galitj er god for sjælen, og får du lyst til mere, kan du klikke her.

Men historien ender ikke her, for ved Sovjets fald blev marchen trukket frem i rampelyset af to grupper med hver sit politiske formål.
Der var dels de, der ville spare Rusland for skammen ved at fortsætte med Stalins hymne.
De gamle kejserlige hymner havde kun få tilhængere,
men folk så kulturelt og politisk forskellige som general Lebed og nobelpristageren og digteren Brodskij
var enige i at foreslå den slaviske kvinde som ny nationalhymne.
Forslaget faldt som bekendt til jorden, men marchen bruges faktisk i dagens Rusland
som en slags uofficiel anden hymne ved officielle lejligheder.
Der var også de, der ville være russisk russisk,
ikke længere ville nøjes med at være russisk "rossijanin", men forlangte fri bane for russiske "russkije".
De forlangte ret til et russisk Rusland, hvor andre etniske grupper var fremmede og mindreværdige.
En skuespiller i Irkutsk skrev en tekst i den ånd. En tekst lavet for at hæve dele af en befolkning op på bekostning af resten.
Det er den fjerde tekst nedenunder, og i al stilfærdighed kan det bemærkes, at melodimæssigt er denne udgave noget mere simpel.

Til sidst en lille samtidskrølle på det hele.
Der var i Sovjettiden to klubber, der fik alt, de pegede på,
hærens klub, SKA med den mest kendte "underklub" TsKA, der havde hjemme i Moskva,
samt det hemelige politis klub, Dynamo, hvis kendteste "underklub" ligeledes hørte hjemme i Moskva.
Det er derfor ikke noget under, at fagforeningernes klub Spartak, hvis osv.
blev et tilholdssted for de mange, som var trætte af politi og hær.
I dag er klublivet fri af kommunistpartiets lænker, klubberne lever et nyt liv, men ofte under det gamle navn.
Det gør også FK Spartak Moskva og en af dens kampsange går på Agapkins melodi.
Den kommer som femte og sidste nedenunder.

Klik her for at lytte til et rask militærorkester, der spiller uden ord.

Klik her for at lytte til en udgave fra halvfjerdserne.

Klik her for at høre Galitj synge sin egen tekst.

Klik her for at lytte til Tatjana Petrova, der synger Mingaljovs tekst.
Hun springer på vejen et vers over og tillader sig andre små afvigelser.
PS: De, Ilja og Dobrynja, hun synger om, er fra Ruslands sagnhistorie, en slags Holger Danske i parløb.
Н.Агапкин / ?
Песня добровольцев студенческого батальона


Вспоили вы нас и вскормили,
Отчизны родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, Святой Руси земля.

Припев:
Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой с врагом лишь путь один.
Приюты наук опустели,
Все студенты готовы в поход.
Так за Отчизну, к великой цели
Пусть каждый с верою идёт.

Мы дети отчизны великой,
Мы помним заветы отцов,
Погибших за край свой родимый
Геройскою смертью бойцов.

Пусть каждый и верит, и знает,
Блеснут из-за тучи лучи,
И радостный день засияет,
И в ножны мы сложим мечи.

N. Agapkin / ?
Sang for den frivillige studenterbatallion


I har givet os at drikke og at spise,
Fædrelandets kære marker,
Og vi elskede dig selvforglemmende,
Det hellige Ruslands land.

Omkvæd:
Nu er den truende tid kommet for kamp,
Den lumpne fjende er faldet over os.
Og for hver, der er Ruslands søn,
Er der kun en vej til kamp mod fjenden.
Videnskabernes ly står tomme,
Alle studenetr er klae til march.
For fædrelandet mod det store mål
Gid alle går med tro.

Vi er børn af det store fædreland,
Vi husker fædrenes bud,
De fædre, der for deres kære land
Døde krigerens heltedød.

Gid alle tror og ved,
Stråler blinker bag skyerne,
Og glædens dag vil gry,
Og vi vil stikke sværdet i skeden.

Советский вариант 70-х
Н.Агапкин / А.Федотов

Этот марш не смолкал на перронах
когда враг заслонял горизонт.
C ним отцов наших в дымных вагонах
Поезда увозили на фронт.
Он Москву отстоял в сорок первом,
В сорок пятом шагал на Берлин,
Он с солдатом прошел до Победы
По дорогам нелегких годин.

Припев:
//И если в поход
Страна позовет
За край наш родной
Мы все пойдем в священный бой!//
В священный бой!!!Шумят в полях хлеба.
Шагает Отчизна моя
К высотам счастья,
Сквозь все ненастья —
Дорогой мира и труда.
К высотам счастья,
Сквозь все ненастья —
Дорогой мира и труда.

Припев:

Sovjetisk udgave fra halvfjerdserne:
N. Agapkin / A.Fedotov

Denne march døde aldrig hen på perronerne,
da fjenden dækkede horisonten.
Med den førte man vore fædre
til fronten i tilrøgede togvogne.
Den forsvarede Moskva i enogfyrre,
den gik mod berlin i femogfyrre,
på de svære års veje gik den
med soldaten til sejren.

Omkvæd:
//Og hvis landet
kalder til afgang
for vor kære hjemegn,
går vi alle til hellig kamp!//
Til hellig kamp!!!Kornet suser på markerne
Mit fædreland skridter ud
Mod lykkens tinder,
Gennem alt gråvejr
Ad fredens og arbejdets vej.
Mod lykkens tinder,
Gennem alt gråvejr
Ad fredens og arbejdets vej.

Omkvæd:

Александр Галич

Снова даль предо мной неоглядная,
Ширь степная и неба лазурь.
Не грусти ж ты, моя ненаглядная,
И бровей своих темных не хмурь!

Припев:
Вперед, за взводом взвод,
Труба боевая зовет!
Пришел из Ставки
Приказ к отправке -
И, значит, нам пора в поход!

В утро дымное, в сумерки ранние,
Под смешки и под пушечный бах
Уходили мы в бой и в изгнание
С этим маршем на пыльных губах.

Припев.

Не грустите ж о нас, наши милые,
Там, далеко, в родимом краю!
Мы все те же - домашние, мирные,
Хоть шагаем в солдатском строю.

Припев.

Будут зори сменяться закатами,
Будет солнце катиться в зенит -
Умирать нам, солдатам, солдатами,
Воскресать нам - одетым в гранит.

Припев.

Aleksandr Galitj

På ny er steppens ufattelige vidde foran mig
og himliens blånen.
Vær dog ikke trist, min kære,
og rynk ikke dine sorte bryn.

Omkvæd:
Fremaf, deling efter deling,
hornet kalder til kamp!
Fra overkommandoen
kom ordre om afgang,
og så må vi nu på march!

En diset morgen, ved tidligt halvmørke,
under spøg og under kanoners bum
går vi i kamp og i forvisning
med denne march på støvede læber.

Omkvæd:

Sørg ikke over os, I vore kære,
der, langt væk, i den kære hjemegn!
Vi er stadig de samme, hjemlige, fredelige,
skønt vi går i soldaters geled.

Omkvæd:

Solopgange afløses af solnedgange,
solen vil nærme sig zenit.
Vi soldater vil dø som soldater,
vi vil genopstå, klædt i granit.

Omkvæd:

Националисткий вариант 1995
Н.Агапкин / А.Мингалёв

Встань за веру, Русская земля!

Много песен мы в сердце сложили,
Воспевали родные края.
Беззаветно тебя мы любили,
Свято-русская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости стала,
Тех, кто предал тебя и продал.

И снова в поход
Труба нас зовет
Мы все встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за веру, Русская земля!

Ждут победы России святые,
Отзовись православная рать,
Где Илья твой и где твой Добрыня?
Сыновей кличет Родина-мать.
Под хоругвием станем мы смело.
Крестным ходом с молитвой пойдем,
За Российское правое дело,
Кровь российскую честно прольем

И снова в поход.
Труба нас зовет
Мы все встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за веру, Русская земля!

Все мы дети великой державы,
Все мы помним заветы отцов,
Ради Родины, чести и славы
Не жалей ни себя, ни врагов.
Встань Россия из рабского плена.
Дух победы зовет, в бой пора.
Подними боевые знамена,
Ради веры, любви и добра.

И снова в поход.
Труба нас зовет
Мы все встанем в строй
И все пойдем в священный бой.
Встань за веру, Русская земля!

Nationalistisk udgave 1995
N. Agapkin / A. Mingaljov

Rejs dig for troen, russiske land!

Mange sange har vi lavet i vort hjerte,
Vi har besunget hjemstavnen.
Selvforglemmende har vi elsket dig,
Vort hellig-russiske land.
Du holdt dit hoved højt,
Dit åsyn skinnede som solen.
Men du blev offer for nederdrægtighed,
For dem, der forrådte og solgte dig.

Og på ny kalder
Trompeten os på togt.
Vi stiller alle op i geleddet
Og går alle til den hellige kamp.
Rejs dig for troen, russiske land!.

Ruslands hellige sejre venter,
Meld dig, rethyldende styrke,
Hvor er din Ilja og hvor din Dobrynja?
Fædrelandet, din moder, kalder på sine sønner.
Vi stiller os modigt op under den hellige fane.
Vi går med bøn på korstog
For den russiske sande sag,
Vi udgyder ærligt russisk blod.

Og på ny kalder
Trompeten os på togt.
Vi stiller alle op i geleddet
Og går alle til den hellige kamp.
Rejs dig for troen, russiske land!

Alle er vi børn af et stort rige,
Aller husker vi fædrenes formaning,
For fædrelandet, æren og hæderen
Skån hverken dig selv eller fjenden.
Rejs dig, Rusland, fra slaveri og fangenskab.
Sejrens ånd kalder, det er tid til kamp.
Løft krigsfanen,
For troen, kærligheden og det gode.

Og på ny kalder
Trompeten os på togt.
Vi stiller alle op i geleddet
Og går alle til den hellige kamp.
Rejs dig for troen, russiske land!

Футбольный клуб Спартак Москва

Вот опять мы стоим на трибуне,
помогая чем можем в борьбе,
За тобою все лучшие люди,
а ты самый великий в стране

Припев
Вперед, на врага,
с тобой вся Москва,
За край наш родной
забей "Спартак" и кубок твой,
Мы верим в тебя одна мы семья,
в сердцах навсегда
Великий клуб "Спартак" Москва

Поднимается выше и выше
красно-белых могучая рать,
Мы уверены скоро услышим
стал "Спартак" чемпионом опять

FK Spartak Moskva

Så står vi igen på tribunen,
hjælper, som vi kan, under kampen.
Alle de bedste er med dig,
og du er landets største.

Omkvæd:
Frem mod fjenden,
hele Moskva er med dig,
Lav mål for for vor kære hjemstavn
Spartak og kuppen er din.
Vi tror på dig, vi er en familje,
i vore hjerter er for altid den
Store klub Spartak Moskva.

Højere og højere hæver sig den
mægtige rød-hvide hær.
Vi ved, vi snart får at høre:
Spartak blev mester på ny.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel