TJORNAJA MOL - ЧЁРНАЯ МОЛЬ
LETUTJAJA MYSH - Летучая мышь
En kvindeskæbne

Jeg har andetsteds skrevet om borgerkrigstidens "hvides" - og om "underverdenens" sange,
denne side handler om en sang, der er kendt af alle russisksprogede.
Alle kender den, men hvilken "den"? Forfatteren er ukendt, teksten ligger ikke helt fast og selv navnet er omstridt.
Navn og tekst nedenunder er taget fra en sangbog, jeg købte i 1996,
men på nettet kan man kun finde den under navnet "Institutka", eller hyppigst som "Tjornaja mol",
man kan finde den indregnet i mængden af "blatnyje pesni", men oftere kan man finde den som "hvid"
og man kan finde teksten med adskillige afvigelser, der bliver mere platte, jo mere den bliver "blatnoj".
Som bekræftende afvigelse er den i særklasse mest plat forvrængede udgave lavet 1982 til en sovjetisk film:
"Государственная граница", dvs, "Statsgrænsen".

Jeg vil hævde, at sangen er "både og", forstået således,
at den med sin tangorytme, nok er blevet til i russiske emigrantkredse engang mellem de to store krige,
og derefter af let forklarlige årsager er blevet en del af de "blatnyjes" sangskat,
fordi den kvindeskæbne, der opridses i sin ulykkelige almindelighed passer fint i ind i dette miljø.
Hun omtaler sig selv som "institutka" og det ord nøder mig til en forklaring på forhånd.
I det førrevolutionære Rusland blev "institut" brugt om finere læreanstalter især for de fines døtre
og "institutka" var følgelig en pige, der gik der,
men i folkemunde blev "institutka" også brugt om piger i almindelighed i betydningen "uerfaren, verdensfjern pige".
I tredie strofe tales der om "Don-valuta". I 1918 var statsmagten brudt sammen og alt kaos.
For at afbøde pengemangelen lod de hvide, der da havde magten ved Dons nedre løb, trykke deres egne, ny sedler.
Til oberstløjtnanten siger hun: "Tag mig!" Der underforstår: "mig med!" Underforstået: "I emigration til Paris!"
Nogle tekster har den imperfektive bydemåde, der kun opfordrer til kønslig handlig og gør pigen unødig plat.

*****

Det er lykkedes mig at grave mig tættere ind på sandheden om denne sang,
men hvad jeg ved nu, lader jeg følge nedenunder, så I kan dømme om det fornuftige i det, jeg i sin tid skrev ovenover.
Sangen er ganske rigtigt skrevet i Paris af en forfatter i emigrantkredsen, men den er så sen som fra halvtredserne.
I 1898 fødtes i Peterburg i en fin familie en pige, der blev "institutka" og fra tyvernes begyndelse emigrant i Paris,
men her hører ligheden også op, for Marija Nikolajevna Volyntseva blev fra trediverne kendt som forfatter under navnet Maria Vega,
kom i tresserne overens med Sovjet, flyttede tilbage 1975 og døde i sin fødeby 1980.
Med hensyn til teksten, har det glædet mig at se, at den tekst, jeg regnede for den bedste, er den oprindlige.
Kun er den rigtige titel på den sang, der gjorde Marija Volyntseva udødelig: "tjornaja mol".
Hvem der lavede tangoen, ved jeg stadig ikke, men efter teksten kommer et par indspilninger. Dog, her kommer først noderne:Мария Волынцева:
Чёрная моль (Летучая мышь)

Не смотрите Вы так, сквозь прищуренный глаз
Джентльмены, бароны и леди.
Я за двадцать минут захмелеть не смогла
От бокала холодного бренди.

Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера,
Приют эмигрантам - свободный Париж!


Мой отец в октябре убежать не сумел,
Но для белых он сделал немало.
Срок пришел, и холодное слово "расстрел" -
Прозвучал приговор трибунала.

И вот, я проститутка, я фея из бара,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Приют эмигрантам - свободный Париж!


Я сказала полковнику: - Нате, возьмите!
Не донской же "валютой" за это платить,
Вы мне франками, сэр, заплатите,
А все остальное - дорожная пыль.

И вот, я проститутка, я фея из бара,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Приют эмигрантам - свободный Париж!


Только лишь иногда под порыв дикой страсти
Вспоминаю Одессы родимую пыль,
И тогда я плюю в их слюнявые пасти!
А все остальное - печальная быль,

Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Приют эмигрантам - свободный Париж!
Marija Volyntseva:
Det sorte møl (Flagermusen)

Kik ikke sådan gennem sammenknebet øje
Mine herrer, baroner og fruer.
På tyve minutter kunne jeg ikke blive beruset
Af et glas kold kognac.

Jeg er jo fra et institut, jeg er datter af en kammerherre,
Jeg er et sort møl, jeg er en flagermus.
Vin og mænd er min atmosfære,
Et ly for emigranter er det fri Paris!


Min fader formåede ikke at flygte i oktober,
men han lavede en hel del for de hvide.
Straffen kom, og det kolde ord "skydning".
Sådan lød rettens dom.

Og nu er jeg prostitueret, jeg er en barens fe,
Jeg er et sort møl, jeg er en flagermus.
Vin og mænd er min atmosfære,
Et ly for emigranter er det fri Paris!


Jeg sagde til oberstløjtnanten: "Værsgo, tag mig!
De skal dog ikke betale med "Don-valuta" for det,
Betal De mig med franc, hr,
Og alt andet er vejens støv.

Og nu er jeg prostitueret, jeg er en barens fe,
Jeg er et sort møl, jeg er en flagermus.
Vin og mænd er min atmosfære,
Et ly for emigranter er det fri Paris!


Kun en sjælden gang husker jeg i et anfald
Af vild sindsbevægelse Odessas kære støv,
Og da spytter jeg i deres savlende gab!
Men alt andet er sørgelig hverdagshistorie,

Jeg er jo fra et institut, jeg er datter af en kammerherre,
Jeg er et sort møl, jeg er en flagermus.
Vin og mænd er min atmosfære,
Et ly for emigranter er det fri Paris!
Arkadij Severnyj var en af dem fra den halvvejs tilladte gruppe af sangere, der fandt deres stof udenfor det statstøttede udbud. Han blev en kendt udøver af "gorodskije romansy", fik intet udgivet, men optrådte overalt og alle kendte ham fra båndoptageren. Han lavede flere udgaver af sangen i halvfjerdserne, jeg kender to, og det er ikke tilfældigt, at teksten til noderne ovenfor er som han sang den.
Teksten nedenunder er, som han sang den 1975.
Vil du høre ham synge, så klik her.
Aleksandr Tkatjov er en dygtig amatør, der har indspillet sin udgave i dette årtusinde.
Teksten til den indspilning står nedenunder til højre
Klik her for at høre den.
Не смотрите вы так сквозь прищур своих глаз,
Джентльмены, бароны и денди!
Я за двадцать минут опьянеть не смогла
От стакана холодного бренди.

Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера!
Приют эмигрантов - свободный Париж...


Мой отец в октябре убежать не успел,
Но для белых он сделал немало.
Срок пришел, и холодное слово «расстрел» -
Прозвучал приговор трибунала.

И вот я проститутка, я фея из бара,
Я черная моль, я летучая мышь...
Вино и мужчины - моя атмосфера!
Приют эмигрантов - свободный Париж...


Я сказала полковнику: «Нате, берите!»
Не донской же валютой за это платить.
Вы мне франками, сэр, заплатите.
А все остальное - дорожная пыль!

Ведь я проститутка, я фея из бара,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера!
Приют эмигрантов - свободный Париж.
Не смотрите Вы так, сквозь прищуренный глаз
Джентльмены, бароны и леди.
Я за двадцать минут захмелеть не могла
От бокала холодного бренди,

Ведь я - институтка, я - дочь камергера,
Я - черная моль, я - летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера,
Салют эмигрантам, свободный Париж!


Мой отец в октябре убежать не успел,
Но для белых он сделал немало.
Срок настал, и суровое слово "расстрел" -
Прозвучал приговор трибунала.

И вот я проститутка, я фея из бара,
Я - черная моль, я - летучая мышь.
Вино и мужчины моя атмосфера.
Салют эмигрантам, свободный Париж!


Я сказала полковнику: "Нате, берите,
Не донской же валютой за это платить!
Вы мне франками, сэр, заплатите,
А все остальное - дорожная пыль!"

Ведь я - проститутка, я - фея из бара,
Я - черная моль, я - летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Салют эмигрантам! Свободный Париж!
Ведь я институтка, я дочь камергера,
Я черная моль, я летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера!
Приют эмигрантов - свободный Париж!
А когда надоест, я скажу: "Вот - предел!"
И плюю в их слюнявые пасти.
Я вспоминаю Одессы дорожную пыль,
А все остальное - печальная быль,

Да, я - институтка, я - дочь камергера,
Я - черная моль, я - летучая мышь.
Вино и мужчины - моя атмосфера.
Салют эмигрантам, свободный Париж!
Begge tekster er flere steder lettere "forbedret" til det let forståelige, men også mere platte.
En del af deres afvigelser er fælles af den mindre slags, men dog store nok til, man kan se,
Marija Volyntseva var sit ordvalg bevidst og overlegen i sprogbrug.
Begge herrer bruger den platte bydemåde i tredje strofe, og Arkadij Severnyj springer syvende strofe over.
Aleksandr Tkatjov synger syvende strofe, men første og tredie verslinje er platte.

Men når det går for vidt, siger jeg: "Så er det nok!"
Og spytter i deres savlende gab.
Jeg mindes Odessas vejstøv,
Men alt andet er sørgelig hverdagshistorie,

 

Tilbage til Ebbe

Spindel