MARJA MOREVNA


Med Bilibins tegninger
 

I slutningen af attenhundredetallet samlede man også i Rusland folkeminder for fuld kraft og også der fandt bildende kunstnere masser at give form i det stof, der i så stor mængde fandt vej til de fine byboere. Ivan Jakovlevitj Bilibin, 1872-1942, blev folkeeventyrernes fortolker frem for nogen. Her er et af dem med alle hans tegninger til, fra forside til bagside.

Eventyret er som sædvanligt bygget op omkring tallet tre og indeholder meget forunderligt og uhyggeligt, men da alt falder på plads, som det skal, til sidst, behøver ingen at bæve.

Men I kan lægge mærke til, at historien også er bygget op omkring et kønsrolleskift, hvordan den kvindagtige Ivan langsomt holder op med at tude og tage sager i egen hånd, medens den overfrigjorte Marja gennem sit ophold hos Koshjjej forvandles til en halshængende præmiekone.

Endelig lidt om navnene og begreberne.

Folkeeventyrenes to gennemgående skurke er også med her, både Koshjej Udød og Baba-jaga.

Han er altid en væmmelig karl, der hedder Udød, fordi hans død ikke er sådan at komme til, men her går det mod reglerne ganske nemt. Fornavnet er afledt af ordet "кость", dvs, knogle og Bilibin tegner ham i overensstemmelse dermed som radmager, nærmest en benrad.

Hun er mere indviklet, kan antage skikkelse fra nærmest en klog kone til en rigtig heks, her er hun nærmest midt imellem. I overensstemmelse dermed er navnet "baba-jaga" i de russiske eventyr ikke et rigtigt egennavn, men nærmere en slags typebetegnelse. Hendes "efternavn", læg mærke til trykket, er ældgammelt, fællesslavisk og har betegnende nok i de forskellige sprog en nutidig betydning, der ligger i hele området.

Vore helte har heller ikke tilfældige navne.

Han hedder Ivan, dvs, Hans, fordi det navn var det almindeligste drengenavn og han er "kejsersøn", for han er en af vore. Han kan ikke være prins eller kongesøn, sådanne ord passer kun til farlige fremmede fra det katolske Vesteuropa og derfor er den farlige Marja Morevna prinsesse.

Men hendes navn er ellers ikke sådan lige at gå til. Fornavnet er nemt nok, hun hedder Marija, det mest almindelige pigenavn, kun bruger eventyret den folkelige form, Marja. Efternavnet Morevna, derimod, er dunkelt, så dunkelt I på nettet kan findes de mest besynderlige forklaringer. Her skal jeg forsøge at begrunde min tydning:

For det første viser den "bløde" endelse at roden må være et hankønsord på blødt tegn eller j, men jeg har ikke kunnet opspore sådanne stammer. Dernæst er det sådan at navnet en sjælden gang skives "Marevna" og ud fra det kan man lave en forklaring der hænger sammen, selv om det kræver et par led.

En mand fra byen har hørt eventyret i en landsby og ved udannede menneske skriver ubetonet "o" som "a", det gør han ikke og ganske vist aner han ikke, hvad navnet skulle betyde, men ingen skal gribe ham i ikke at kunne stave. Det gør jeg nu alligevel og ser nærmere på "Marevna". Et trænet øje vil hurtigt se den folkelige udtale for "Marejevna", som det ser "Marja" for "Marija". Men Marejevna er et ganske ligetil efternavn, om end det ikke er hyppigt. Det russiske drengenavn Marej, her har I "j"et, svarer over græsk til vores latinske Marius.

Men nu er det tid at gå på eventyr!

Марья Моревна

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич; у него было три сестры: одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна.

Отец и мать у них померли; умирая, они сыну наказывали:

— Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай — при себе не держи долго!

Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная.

— Пойдемте, сестрицы, домой! — говорит Иван-царевич.

Только пришли во дворец — как грянул гром, раздвоился потолок, и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит:

— Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом; хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать!

— Коли люб ты сестрице, я ее не унимаю — пусть с Богом идет!
Marja Morevna

I et kejserdømme, i et fyrstedømme levede engang Ivan-kejsersøn. Han havde tre søstre: den ene var Marja-kejserdatter, den anden Olga-kejserdatter og den tredje Anna-kejserdatter.

Deres fader og moder døde og på dødslejet formanede de sønnen:

"Hvem der først kommer og frier til dine søstre, til ham skal du gifte dem bort, du skal ikke holde dem her hos dig i lang tid!"

Kejsersønnen begravede forældrene og gik i sorg en spadsereretur i den grønne have med søstrene. Pludselig dækker en sort sky himlen og det bliver et skrækkeligt uvejr.

"Lad os gå, søstre, hjem!" Siger Ivan-kejsersøn.

Knap var de kommet ind i slottet, før et tordenskrald bragede, loftet spaltedes og ind til dem i stadsstuen fløj en hvid falk. Den slog mod gulvet , blev til en kæk ung mand og siger:

"God dag, Ivan-kejsersøn, Før kom jeg som gæst, nu kommer jeg som frier. Jeg vil bede om din søster Marja-kejserdatters hånd."

"Hvis min søster har dig kær, skal jeg ikke holde hende tilbage, hun kan gå med Gud!"

Марья-царевна согласилась, сокол женился и унес ее в свое царство.

Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало; пошел Иван-царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией.

— Пойдемте, сестрицы, домой! — говорит царевич.

Только пришли во дворец — как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел; ударился об пол и сделался добрым молодцем:

— Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом!

И посватал Ольгу-царевну.

Отвечает Иван-царевич:

— Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет: я с нее воли не снимаю!

Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж; орел подхватил ее и унес в свое царство.

Прошел еще один год; говорит Иван-царевич своей младшей сестрице:

— Пойдем во зеленом саду погуляем!

Погуляли немножко, и опять встает туча с вихрем, с молнией.

— Вернемся, сестрица, домой!

Вернулись домой, не успели сесть — как ударил гром, раздвоился потолок, и влетел ворон; ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем: прежние были хороши собой, а этот еще лучше.

— Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом: отдай за меня Анну-царевну!

— Я с сестрицы воли не снимаю; коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя!

Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство.

Остался Иван-царевич один; целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно.

— Пойду, — говорит, — искать сестриц.
Marja-kejserdatter sagde ja. Falken giftede sig med hende og førte hende bort til sit kejserdømme.

Dage går efter dage, timer løber efter timer, et helt år er væk før man ser sig om. Ivan-kejsersøn gik en spadseretur i den grønne have med sine to søstre. Igen rejser en sky sig, der kommer en hvirvelvind og lyn.

"Lad os gå, søstre, hjem!" Siger Ivan-kejsersøn.

Knap var de kommet ind i slottet, før tordenen slog til, taget faldt af, loftet spaltedes, og en ørn kom flyvende ind. Den slog mod gulvet og blev til en kæk ung mand.

"God dag, Ivan-kejsersøn, Før kom jeg som gæst, nu kommer jeg som frier."

Og han bad om Olga-kejserdatters hånd. Ivan-kejsersøn svarede:

"Hvis Olga-kejserdatter har dig kær, kan hun gifte sig med dig. Jeg skal ikke sætte mig mod hendes vilje."

Olga-kejserdatter sagde ja og giftede sig med ørnen. Ørnen greb hende og førte hende bort til sit kejserdømme.

Der gik endnu et år. Ivan-kejsersøn siger til sin yngste søster:

"Lad os spadsere en tur i den grønne have."

De går lidt, så rejser skyen sig igen, vinden hvirvler og det lyner.

"Lad os gå, søster, hjem"

De vendte hjem, nåede ikke at sætte sig, før tordenen slog til, loftet spaltedes og en ravn kom flyvende ind. Ravnen slog mod gulvet og blev til en kæk ung mand. De forrige havde været nogle rigtige karle, men denne var endnu bedre.

"Nuvel, Ivan-kejsersøn, før kom jeg som gæst, nu kommer jeg som frier. Lad mig få Anna-kejserdatter."

"Jeg skal ikke sætte mig mod min søsters vilje. Hvis hun har dig kær, kan hun gifte sig med dig."

Anna-kejserdatter giftede sig med ravnen og den førte hende til sit fyrstedømme.

Ivan-kejsersøn var ene tilbage. Et helt år levede han uden sine søstre, og det blev ham kedeligt.

"Jeg vil gå," siger han, "ud at lede efter mine søstre."
Собрался в дорогу, пошел; шел, шел и видит — лежит в поле рать-сила побитая. Спрашивает Иван-царевич:

— Коли есть тут жив человек — отзовися! Кто побил это войско великое?

Отозвался ему жив человек:

— Все это войско великое побила Марья Моревна прекрасная королевна!

Пустился Иван-царевич дальше, наезжал на шатры белые; выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна:
Han gjorde sig klar til rejsen, tog af sted, gik, gik og så ser han: på en slagmark ligger en besejret styrke. Ivan-kejsersøn spørger:

"Hvis her er en mand i live, så giv lyd fra dig. Hvem har slået denne store hærstyrke?"

En mand i live gav lyd fra sig:

"Hele denne store hærstyrke slog Marja Morevna, den smukke prinsesse."

Ivan-kejsersøn gik videre, kom til hvide felttelte. Marja Morevna, den smukke prinsesse, kom ud og gik ham i møde.
— Здравствуй, царевич, куда тебя Бог несет — по воле аль по неволе?

Отвечал ей Иван-царевич:

— Добрые молодцы по неволе не ездят!

— Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах!

Иван-царевич тому и рад; две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней.

Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство; пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалось королевне на войну собираться; покидает она на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает:

— Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать!

Он не вытерпел: как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул — а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича:

— Сжалься надо мной, дай мне напиться! Десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил — совсем в горле пересохло!

Царевич подал ему целое ведро воды, он выпил и еще запросил:

— Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!

Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро — взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал.

— Спасибо, Иван-царевич! — сказал Кощей Бессмертный. — Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих!

И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе.

А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу:

— Что ни будет, а разыщу Марью Моревну!

Идет день, идет другой, на рассвете третьего видит чудесный дворец, у дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:

— Ах, шурин мой любезный! Как тебя господь милует?

Выбежала Марья-царевна, встретила Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич три дня и говорит:

— Не могу у вас гостить долго: я иду искать жену мою — Марью Моревну, прекрасную королевну!

— Трудно тебе сыскать ее, — отвечает сокол. — Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку: будем на нее смотреть, про тебя вспоминать!

Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу.

Шел он день, шел другой, на рассвете третьего видит дворец еще лучше первого, возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:

— Вставай, Ольга-царевна! Милый наш братец идет!

Ольга-царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит:

— Дольше гостить мне некогда: я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну!

Отвечает орел:

— Трудно тебе сыскать ее; оставь у нас серебряную вилку: будем на нее смотреть, тебя вспоминать!

Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу.

День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец лучше первых двух, возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал:

— Анна-царевна! Поскорей выходи, наш братец идет!

Выбежала Анна-царевна, встретила его радостно, стала целовать-обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них три денька и говорит:

— Прощайте! Пойду жену искать — Марью Моревну, прекрасную королевну!

Отвечает ворон:

— Трудно тебе сыскать ее; оставь-ка у нас серебряную табакерку: будем на нее смотреть, тебя вспоминать!

Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу.

День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила:

— Ах, Иван-царевич! Зачем ты меня не послушался — посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного?

— Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит!

Собрались и уехали.

А Кощей на охоте был; к вечеру он домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается:

— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?

Отвечает конь:

— Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез!

— А можно ли их догнать?

— Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть да тогда вдогон ехать — и то поспеем!

Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича.

— Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись — на куски изрублю!

Отнял у него Марью Моревну и увез; Иван-царевич сел на камень и заплакал.

Поплакал-поплакал и воротился назад за Марьей Моревной, а Кощея Бессмертного опять дома не случилося.

— Поедем, Марья Моревна!

— Ах, Иван-царевич! Он нас догонит!

— Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе!

Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается:

— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?

— Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял!

— А можно ли догнать их?

— Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать-смолотить, пива наварить, допьяна напиться, до отвала выспаться да тогда вдогон поехать — и то поспеем!

Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича:

— Ведь я же говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих!

Отнял ее и увез к себе.

Остался Иван-царевич один, поплакал-поплакал и снова воротился за Марьей Моревной; на ту пору Кощея опять дома не случилося.

— Поедем, Марья Моревна!

— Ах, Иван-царевич! Ведь он догонит, тебя в куски изрубит!

— Пускай изрубит! Я без тебя жить не могу!

Собрались и поехали.

Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается:

— Что ты спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?

— Иван-царевич прихехал, Марью Моревну с собой взял!

Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски, положил в смолёную бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью к себе увез.

В то самое время у зятьев Ивана цевича серебро почернело.

— Ах, — говорят они, — видно беда приключилася!

Орел бросился на сине море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водой, а ворон — за мертвою. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали, как надобно. Ворон брызнул мертвой водой — тело срослось, соединилось; сокол брызнул живой водой — Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит:

— Ах, как я долго спал!

— Еще бы дольше проспал, если б не мы! — отвечали зятья. — Пойдем теперь к нам в гости!

— Нет, братцы! Я пойду искать Марью Моревну!

Приходит к ней и просит:

— Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал такого доброго коня!

Вот Марья Моревна выбрала добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал:

— За тридевять земель, в тридесятом царстве, за огненной рекою живет Баба-яга; у нее есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц; я у нее три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и за то Баба-яга дала мне одного жеребеночка.

— Как же ты через огненную реку переправился?

— А у меня есть такой платок — как махну в правую сторону три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет!

Марья Моревна выслушала, пересказала все Иван-царевичу и платок ему отдала.

Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-яге. Долго шел он не пивши, не евши, и попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит:

— Съемка я одного цыпленочка!

— Не ешь, Иван-царевич! — просит заморская птица. — В некоторое время я пригожусь тебе!

Пошел он дальше; видит в лесу улей пчел.

— Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь медку!

Пчелиная матка просит:

— Не тронь моего меду, Иван-царевич! В некоторое время я тебе пригожусь!

Он не тронул и пошел дальше; попадает ему навстречу львица со львенком.

— Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, даже тошно стало!

— Не тронь, Иван-царевич, — просит львица. — В некоторое время я тебе пригожусь!

— Хорошо, пусть будет по-твоему!

Побрёл голодный; шел, шел — стоит дом Бабы-яги, кругом дома двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по человеческой голове, только один незанятый.

— Здравству, бабушка!

— Здравствуй, Иван-царевич! Почто пришел — по своей доброй воле аль по нужде?

— Пришел заслужить у тебя богатырского коня!

— Изволь, царевич! У меня ведь не год служить, а всего-то три дня; если упасешь моих кобылиц — дам тебе богатырского коня, а если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на последнем шесте!

Иван-царевич согласился, Баба-яга его накормила-напоила и велела за дело приниматься.

Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты и все врозь по лугам разбежались; не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали.

Тут он заплакал-запечалился, сел на камень и заснул.
"God dag, kejsersøn, hvor fører Gud dig hen, frivilligt eller ufrivilligt?"

Ivan-kejsersøn svarede hende:

"Kække unge mænd er ikke ufrivilligt på færd."

"Nuvel, hvis sagen ikke har hast, så vær min gæst i teltene."

Det var Ivan-kejsersøn med glæde, i to nætter overnattede han i teltene, faldt i Marja Morevnas smag, og giftede sig med hende.

Marja Morevna, den smukke prinssesse, tog ham med til sit fyrstedømme. De levede sammen nogen tid, og så ville prinsessen på ny drage i krig. Hun lader hele husholdningen tilbage i Ivan-kejsersøns varetægt og formaner ham:

"Du skal gå rundt overalt, du skal se efter alt, kun må du ikke gå ind i dette pulterkammer!"

Det fristede ham over måde, så snart Marja Morevna var draget af sted, styrtede han hen til pulterkammeret, åbnede døren og kikkede ind, og der hang Koshjjej Udød, lænket med tolv kæder.

Koshjjej beder Ivan-kejsersøn:

"Hav medlidenhed med mig, giv mig noget at drikke! På tiende år pines jeg her, jeg har ikke spist, ikke drukket, min hals er blevet ganske tør."

Kejsersønnen gav ham en hel spand vand. Han drak den ud og bad igen:

"Jeg kan ikke slukke tørsten med en spand vand, giv mig noget mere!"

Kejsersønnen gav ham en spandfuld til. Koshjjej drak den ud og bad om noget mere, men da han havde drukket den tredje spandfuld, fik han sin gamle styrke tilbage. Han rev i lænkerne og sprængte med et tag alle tolv.

"Tak, Ivan-kejsersøn!" Sagde Koshjjej Udød. "Nu får du aldrig Marja Morevna mere at se, end dine egne ører!"

Og han fløj ud ad vinduet som en skrækkelig hvirvelvind, indhentede Marja Morevna, den smukke prinsesse, på hendes vej, greb hende og førte hende til sit tilholdssted. Men Ivan-kejsersøn gav sig til at græde bitterligt, gjorde sig klar til afgang og gik ud i den vide verden:

"Ske, hvad der vil, jeg finder dog Marja Morevna!"

Han går en dag, han går en anden, ved solopgang den tredje dag ser han et vidunderligt slot. Ved slottet står en eg, på egen sidder den hvide falk. Falken fløj ned fra egen, slog mod jorden, blev til en kæk ung mand og råbte:

"Ak, min kære svoger! Hvordan er Gud dig nådig?"

Marja-kejserdatter kom løbende ud, tog glædesstrålende mod Ivan-kejsersøn. Kejsersønnen var deres gæst i tre dage og siger så:

"Jeg kan ikke længe være jeres gæst, jeg er på vej for at lede efter min kone, Marja Morevna, den smukke prinsesse."

"Det bliver svært for dig at finde hende," svarer falken. "Men for alle tilfældes skyld skal du efterlade din sølvske her: vi vil se den og mindes dig."

Ivan-kejsersøn lod sin sølvske blive hos falken fortsatte sin vej.

Han gik en dag, gik en anden, ved solopgang tredjedagen ser han et slot endnu prægtigere end det første. Ved slottet står en eg, på egen sidder en ørn.

Ørnen fløj ned fra egen, slog mod jorden, blev til en kæk ung mand og råbte:

"Rejs dig, Olga-kejserdatter, vor kære broder kommer!"

Olga-kejserdatter kom straks løbende ham i møde, gav sig til at kysse og omfavne ham, spørge om hans helbred, fortælle om alt stort og småt i sit liv. Ivan-kejsersøn var deres gæst i tre dage og siger:

"Jeg kan ikke være jeres gæst længere, jeg er på vej for at finde min kone, Marja Morevna, den smukke prinsesse."

Ørnen svarer:

Det bliver svært for dig at finde hende, lad din sølvgaffel blive tilbage hos os: vi vil se den og mindes dig."

Han efterlod sin sølvgaffel og fortsatte sin vej.

Han gik en dag, gik en anden, ved solopgang tredjedagen ser han et slot mere prægtigt end de to første. Ved slottet står en eg, på egen sidder en ravn.

Ravnen fløj ned fra egen, slog mod jorden, blev til en kæk ung mand og råbte:

"Anna-kejserdatter! Kom straks ud, vores kære broder kommer."

Anna-kejserdatter kom løbende ud, tog glædesstrålende imod ham, gav sig til at kysse og omfavne ham, spørge om hans helbred, fortælle om alt stort og småt i sit liv.

Ivan-kejsersøn var deres gæst i tre dage og siger:

"Lev vel! Jeg må af sted for at finde min kone, Marja Morevna, den smukke prinsesse."

Ravnen svarer:

Det bliver svært for dig at finde hende, lad din sølvtobaksdåse blive tilbage hos os: vi vil se den og mindes dig."

Kejsersønnen efterlod sin sølvtobaksdåse, tog afsked og begav sig på vej. Han gik en dag, gik en anden, på den tredje dag nåede han frem til Marja Morevna. Hun fik øje på sin kære, kastede sig om halsen på ham, flød over med tårer og sagde:

"Ak, Ivan-kejsersøn! Hvorfor gjorde du ikke, som jeg sagde? Hvorfor gik du ind i pulterkammeret og slap Koshjjej Udød fri?"

"Tilgiv mig, Marja Morevna! Tænk ikke på, hvad der er sket, du skal hellere tage med mig. Lige nu er Koshjjej Udød ikke at se, måske han ikke fanger os!"

De gjorde sig klar og tog af sted. Men Koshjjej var på jagt, hen mod aften kom han hjem, den gode hest snubler under ham.

"Hvorfor snubler du, dit sultne øg? Eller har du færten af ulykke?"

Hesten svarer:

"Ivan-kejsersøn har været her og taget Marja Morevna med sig."

"Og kan vi indhente dem?"

"Vi kan så hvede, vente mens den vokser op, høste den, tærske den og male den til mel, bage fem ovnfulde brød, spise alt det brød og når vi så sætter efter dem, vil vi nå dem."

Koshjjej red af sted, indhentede Ivan-kejsersøn.

"Nuvel," siger han. "Første gang tilgiver jeg dig for din godhed, for at du gav mig vand at drikke. En gang til vil jeg tilgive dig, men pas på med en tredje gang, da hugger jeg dig i småstykker!"

Han tog Marja Morevna fra ham og førte hende bort. Men Ivan-kejsersøn satte sig på en sten og gav sig til at græde. Han græd og græd og så vendte han igen tilbage efter Marja Morevna. Koshjjej Udød var ikke hjemme.

"Lad os tage af sted, Marja Morevna!"

"Ak, Ivan-kejsersøn, han indhenter os."

"Lad ham indhente os, i det mindste vil vi være sammen en time eller to."

De gjorde sig klar og tog af sted.

Koshjjej Udød vender hjem, den gode hest snubler under ham.

"Hvorfor snubler du, dit sultne øg? Eller har du færten af ulykke?"

"Ivan-kejsersøn har været her og taget Marja Morevna med sig."

"Og kan vi indhente dem?"

"Vi kan så byg, vente mens den vokser op, høste den, tærske den og malte den, brygge øl på den, drikke os fulde, sove rusen ud og når vi så sætter efter dem, vil vi nå dem."

Koshjjej red af sted, indhentede Ivan-kejsersøn.

"Jeg sagde jo, at du ikke fik Marja Morevna mere at se, end dine egne ører!"

Han tog hende og førte hende med sig.

Ivan-kejsersøn var ene tilbage, han græd og græd og vendte så igen tilbage efter Marja Morevna. På det tidspunkt var Koshjjej Udød ikke hjemme.

"Lad os tage af sted, Marja Morevna!"

"Ak, Ivan-kejsersøn, han indhenter os og hugger dig i småstykker."

"Lad ham hugge! Jeg kan ikke leve uden dig."

De gjorde sig klar og tog af sted. Koshjjej Udød kommer hjem, under ham snubler den gode hest.

"Hvorfor snubler du? Eller har du færten af ulykke?"

"Ivan-kejsersøn har været her og taget Marja Morevna med sig."

Koshjjej red af sted, indhentede Ivan-kejsersøn, huggede ham i småstykker og lagde dem i en tjæret tønde. Tog denne tønde, fæstnede den med jernbånd og smed den i det blå hav, men Marja Morevna førte

han med sig hjem.

På selvsamme tidspunkt blev sølvet sort hos Ivans svogre.

"Ak," siger de. "Øjensynlig er der sket en ulykke!"

Ørnen kastede sig mod det blå hav, greb tønden og trak den op på bredden. Falken fløj efter levende vand, ravnen efter dødt.

De fløj alle til samme sted, slog tønden i stykker, trak alle stykker af Ivan-kejsersøn ud, vaskede dem og samlede dem, som det sig hør og bør. Ravnen stænkede dem med dødt vand, kroppen groede sammen og blev til en. Falken stænkede med levende vand, Ivan-kejsersøn gav et sæt, rejste sig og siger:

"Åh, hvor har jeg sovet længe!"

"Du ville have sovet længere endnu, hvis ikke for os!" Sagde svogrene. "Lad os nu tage hjem og gæste hos hinanden."

"Nej, brødre! Jeg går ud for at lede efter Marja Morevna."

Han kommer hen til hende og beder:

"Få Koshjjej til at sige, hvor han har fået så god en hest."

Så Marja Morevna afventede et gunstigt øjeblik at fritte Koshjjej ud. Koshjjej sagde:

"Hinsides tre gange ni lande, i det tre gange tiende kejserdømme, på den anden side af den flammende flod bor Baba-jaga. Hun har en hoppe der, på hvilken hun hver dag flyver jorden rundt. Hun har også mange andre prægtige hopper. Jeg var hyrde hos hende i tre dage, ikke en eneste hoppe lod jeg slippe væk, og for dette gav Baba-jaga mig et føl."

"Hvordan kom du dog over den flammende flod?"

"Åh, jeg har sådan et tørklæde, når jeg vifter tre gange med det mod højre side, fremstår en bro så kæmpehøj, at ilden ikke kan nå den."

Marja Morevna lyttede til ende, fortalte det altsammen til Ivan-kejsersøn og snuppede tørklædet og gav ham.

Ivan-kejsersøn kom over den flammende flod og gik hen for at finde Baba-jaga. Han gik i lang tid uden at få vådt eller tørt. Han kom over fuglen fra hinsides havet med dens unger. Ivan-kejsersøn siger:

"Jeg tror, jeg tager og spiser en kylling."

"Spis den ikke, Ivan-kejsersøn!" Beder fuglen fra hinsides havet. "Der vil komme en tid, hvor jeg bliver dig nyttig."

Han gik videre, ser en bikube i skoven.

"Jeg tror, jeg tager mig noget honning."

Bidronningen siger:

"Rør ikke min honning, Ivan-kejsersøn! Der vil komme en tid, hvor jeg bliver dig nyttig."

Han lod den være og gik videre. Han møder en løvinde med sin unge.

"Jeg kan da i det mindste spise denne løveunge, jeg er så sulten, jeg endda har kvalme."

"Rør den ikke, Ivan-kejsersøn!" Beder løvinden. "Der vil komme en tid, hvor jeg bliver dig nyttig."

"Godt, lad det blive, som du vil!"

Han slæbte sig sulten videre, gik og gik. Og der står Baba-jagas hus, rundt om er der tolv stager, på de elleve er der menneskehoveder, kun en er fri.

"God dag, bedstemor!"

God dag, Ivan-kejsersøn! Hvad kommer du for, frivilligt eller ufrivilligt?"

"Jeg er kommet for at gøre mig fortjent til en kæmpestærk hest."

"Som du vil, kejsersøn! Hos mig er man jo ikke i tjeneste et år, men kun tre dage. Hvis du kan passe på mine hopper, giver jeg dig en kæmpestærk hest, men hvis ikke, så vær ikke vred, men så skal dit hovede op på den sidste stage."

Ivan-kejsersøn slog til, Baba-jaga gav ham at spise og drikke og befalede at gå i gang med arbejdet.

Knap havde han fået hopperne udenfor, så løftede hopperne halen og alle løb de hver sin vej på engen. Kejsersønnen nåede ikke at blinke, før de var helt væk.

Her blev han ganske ked af det, gav sig til at græde, satte sig på en sten og faldt i søvn.
Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица и будит его:

— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы дома!

Царевич встал, воротился домой, а Баба-яга и шумит и кричит на своих кобылиц:

— Зачем вы домой воротились?

— Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали!

— Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыптесь по дремучим лесам!

Переспал ночь Иван-царевич, наутро Баба-яга ему говорит:

— Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц — если хоть одну потеряешь, быть твоей головушке на шесте!

Погнал он кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица:

— Вставай, Иван-царевич! Кобылицы все собраны!

Иван-царевич встал и пошел домой; Баба-яга пуще прежнего и шумит и кричит на своих кобылиц:

— Зачем домой воротились?

— Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали!

— Ну, вы завтра забегите в сине море!

Опять переспал ночь Иван-царевич; наутро посылает его Баба-яга кобылиц пасти:

— Если не упасешь — быть твоей буйной головушке на шесте!

Он погнал кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в сине море, стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит:

— Вставай, царевич! Кобылицы все собраны; да как воротишься домой, Бабе-яге на глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется; ты возьми его и в глухую полночь уходи из дому!

Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями, а Баба-яга и шумит и кричит на своих кобылиц:

— Зачем воротились?

— Как же нам было не воротиться? Налетело пчел видимо-невидимо со всего света и давай нас со всех сторон жалить до крови!

Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич взял у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону — и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий, славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза, остался через реку мост тоненький-тоненький.

Поутру пробудилась Баба-яга, паршивого жеребенка видом не видать! Бросилась в погоню; во весь дух в железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает! Прискакала к огненной реке, взглянула на мост и думает:

— Хорош мост!

Поехала по мосту, только добралась до середины — мост обломился, и Баба-яга чубарах в реку. Тут ей и лютая смерть приключилась!

А Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, превратился паршивый жеребенок в чудного коня! И вот приезжает царевич к Марье Моревне; она выбежала, бросилась к нему на шею:

— Как тебя Бог воскресил?

— Так и так, — говорит. — Поедем со мной!

— Боюсь, Иван-царевич! Если Кощей догонит, быть тебе опять изрубленному!

— Нет, не догонит! Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит!"
Solen var allerede ved at gå ned, fuglen fra hinsides havet kom flyvende og vækker ham:

"Rejs dig, Ivan-kejsersøn! Hopperne er nu hjemme."

Kejsersønnen rejste sig, gik hjem, og Baba-jaga larmer og skriger til sine hopper.

"Hvorfor er I kommet hjem?"

"Hvordan kunne vi lade være med at komme hjem? Der kom fugle flyvende fra hele verden, det var lige før, de hakkede et øje ud på os."

"Nuvel, i morgen skal I ikke løbe ud på engen, men spred jer dybt inde i skoven."

Ivan-kejsersøn sov natten over, om morgenen siger Baba-jaga til ham:

"Pas på, kejsersøn, hvis du ikke kan passe på hopperne, hvis du bare taber en, skal dit kække, kønne hovede op pa stagen!"

Han jog hopperne udenfor, straks løftede de halen og løb hver sin vej ind i se dybe skove. Igen satte kejsersønnen sig på en sten, græd, græd og faldt i søvn.

Solen var allerede gået ned bag skoven, løvinden kom løbende.

"Rejs dig, Ivan-kejsersøn, hopperne er alle samlet."

Ivan-kejsersøn rejste sig og gik hjem. Baba-jaga larmede endnu værre end før og skriger til sine hopper.

"Hvorfor er I kommet hjem?"

"Hvordan kunne vi lade være med at komme hjem? Der kom vilde dyr fra hele verden løbende, det var lige før, de sønderrev os."

"Nuvel, I skal i morgen løbe ud i det blå hav."

Igen sov Ivan-kejsersøn natten over, om morgenen sender Baba-jaga ham ud for at passe hopperne:

"Hvis du ikke kan passe dem, skal dit kække, kønne hovede op pa stagen!"

Han jog hopperne udenfor. De løftede straks halen, forsvandr af syne og løb langt ud i det blå hav, de står i vand til halsen. Ivan-kejsersøn satte sig på en sten, gav sig til at græde og faldt i søvn.

Solen var gået ned bag skoven, en bi kom flyvende og siger:

"Rejs dig, kejsersøn! Hopperne er alle samlet, men når du kommer hjem skal du ikke vise dig for Baba-jaga, gå ud i hestestalden og gem dig bag krybberne. Der er et skurvet føl, der vælter sig i møg, det skal du stjæle og forsvinde fra huset midt på natten."

Ivan-kejsersøn rejste, kom ind i hestestalden og lagde sig bag krybberne. Baba-jaga larmer og skriger til sine hopper.

"Hvorfor er I kommet hjem?"

"Hvordan kunne vi lade være med at komme hjem? Der kom en utrolig mægde bier flyvende fra hele verden og gav sig til at stikke os til blods fra alle sider."

Baba-jaga faldt i søvn, men da det lige var midnat, stjal Ivan-kejsersøn hendes skurvede føl, sadlede det, satte sig op og red til den flammende flod. Han nåede frem til den flod, viftede tre gange med tørklædet mod højre side, og pludselig, hvor den så end kom fra, hang der over floden en høj, prægtig bro.

Kejsersønnen red over broen og viftede med tørklædet mod venstre side to gange, der var nu en tynd, tynd bro over floden. Om morgenen vågnede Baba-jaga, det skurvede føl var ingensteds at se! Hun kastede sig ud i jagten, hopper af al magt af sted i en jernmorter, jager den frem med støderen, visker sporet ud med en riskost.

Hun kom frem til den flammende flod, så på den og tænker:

"Broen er god!"

Hun bevægede sig ud på broen, knap havde hun nået midten, faldt broen sammen, og Baba-jaga plumpede i floden. Her mødte hun en græsselig død!

Ivan-kejsersøn fodrede føllet på de grønne enge og af det blev en vidunderlig ganger.

Kejsersønnen rider hen til Marja Morevna. Hun kom løbende ud, kastede sig om halsen på ham.

"Hvordan har Gud ladet dig genopstå?"

"Sådan og sådan," siger han. "Lad os tage af sted."

"Jeg er bange, Ivan- kejsersøn! Hvis Koshjjej indhenter os, bliver du igen hugget i stykker."

"Nej, han indhenter os ikke! Nu har jeg en vidunderlig ganger med kæmpekræfter, den flyver som en fugl."
Сели они на коня и поехали.

Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним конь спотыкается.

— Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?

— Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез!

— А можно ли их догнать?

— Кто знает! Теперь у Ивана-царевича конь богатырский получше меня!

— Нет, не утерплю, — говорит Кощей Бессмертный, — поеду в погоню!"
De satte sig op på hesten og red af sted.

Koshjjej Udød kommer hjem, under ham snubler hesten.

"Hvorfor snubler du, dit sultne øg? Eller har du færten af ulykke?"

"Ivan-kejsersøn har været her og taget Marja Morevna med sig."

"Og kan vi indhente dem?"

"Det må Gud vide! Nu har Ivan-kejsersøn en hest med kæmpekræfter, der er bedre end jeg."

"Nej, jeg kan ikke holde det ud," siger Koshjjej Udød. "Jeg sætter efter dem."
Долго ли, коротко ли — нагнал он Ивана-царевича, соскочил наземь и хотел было сечь его острой саблею, но в ту пору конь Ивана-царевича ударил со всего размаху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того собрал царевич груду дров, развел огонь и спалил Кощея Бессмертного на костре, а пепел его пустил по ветру.

Марья Моревна села на коня Кощея, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда ни приедут, всюду встречают их с радостью:

— Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя увидеть! Ну, да недаром же ты хлопотал: такой красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать — другой не найти!

Погостили они, попировали и поехали в свое царство; приехали и стали жить-поживать, добра наживать да медок попивать.
Gik der mon lang tid, gik der mon kort tid, han indhentede Ivan-kejsersøn, sprang ned på jorden og ville hugge ham ned med med sin skarpe sabel. Da sparkede Ivan-kejsersøns hest af al magt ud med sin hov mod Koshjjej Udød og kvaste hans hovede, og kejsersønnen gjorde ham helt færdig med sin stridskølle. Derpå dyngede kejsersønnen en bunke brænde op, tændte bål, brændte Koshjjej Udød på bålet og lod hans aske spredes af vinden.

Marja Morevna satte sig op på Koshjjejs hest og Ivan på sin og så red de for at gæste først ravnen, så ørnen og så også falken. Hvor de end kommer hen, overalt møder man dem glædesstrålende.

"Ak, Ivan-kejsersøn, vi havde allerede opgivet at se dig. Men, nuvel, det var ikke for ingenting, du har gjort dig anstrengelser. En skønhed som Marja Morevna kan man lede efter i hele verden og ikke finde hendes lige."

De var gæst et stykke tid, festede og drog så til deres kejserdømme. De kom hjem og gav sig til at leve stille og roligt, samle gods og drikke mjød.


Så mange var ordene:
Snip, snap, snude!
Vor skazka narodnaja,
Nu er den ude!


Men en anden, Smukke Vasilisa, ligger her.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel