Грифельная ода — Griffelode
Om nutids prunk og fremtids forgængelighed


Derzhavin er den uovertrufne mester i den lange, højtidelige, sejrprisende, statelige ode, til pris for selvherskerstyret.
og han var syttenhundredetallets russiske hofdigter frem for nogen.
Derzhavins sidste værk er af en hel anden slags og på kun otte linier.
Ved digterens død 1816 fandt fandt man en tavle med disse linier nedskrevet med griffel.
Siden har de gået under navnet Griffelode.
Jeg kender ingen kortere og stærkere omskrivning af "Prædikerens bog."

Digteren Osip Mandelshtam blev i 1915 kaldt den unge Derzhavin og selvfølgelig havde han læst Derzhavin.
Han skev selv i 1923 en Griffelode, men dels har den ingen forbindelse med "Prædikerens bog",
dels er den alt for lang og alt for svær til at komme med her.
Men i 1932 skrev OM nogle "Digte om den russiske poesi", hvor det første er viet Derzhavin.
Det følger efter Griffeloden.

Грифельная ода.

Река времён в своём стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы!

Гавриил Державин, 1816

Griffelode.

Tidens flod fører i sin strøm
Alle folks gerninger med sig
Og drukner i glemselens afgrund
Folkeslag, kejserriger og kejsere.
Og skulle noget blive tilbage
Gennem lyren og trompetens lyd,
Så opsluges det af evighedens svælg
Og undgår ikke den fælles skæbne.

Gavriil Derzhavin, 1816

Сядь, Державин развалися, —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твойне прокис. початок

Осип Мандельштам, 1932

Sæt dig, Derzhavin, tag og slap af, —
Vi ved, du er mere snu end en ræv
Og at din begyndelse, med dens
Tatariske kumys endnu ikke er løbet sur.

Osip Mandelshtam, 1932

Гавриил Derzhavin, 1743-1816, fødtes i en fattig landadelfamilie i en landsby nær Kazan,
den gamle by ved Volgas og Kamas sammenløb, hovedstaden for volgatatarerne.

Kama er vandrigere end Volga og burde egentlig have givet navn til "Volgas" nedre løb, men det skulle ej så være.
Jeg kender ingen fornuftig forklaring udover, at der boede langt flere mennesker, var langt mere trafik på Volga + "Volga".
Først senere har man målt vandmængden, tror jeg.

Kumys er en drik, et måltid af syrnet hoppemælk og meget karakteristisk for de gamle nomadefolk.

Potjatok.
I moderne russisk bruges det om "kolbe; nøgle".
Початок кукуруза er en majskolbe. Початок пряжи er et garnnøgle.
Her griber OM imidlertid tilbage til ordstammens oprindelige betydning.
почать — начать, at begynde, for at understrege, at Derzhavin var først, brød grunden.Tilbage til Ebbe

Spindel