VESTI


"Nyheder" er på russisk "novosti" og  som i Danmark er der gang i en lind, lettere fordummende nyhedsstrøm i Rusland.
En strøm hvor stort blandes lystigt med småt, alvorligt med muntert, væsentligt med pjat.
Som vi herhjemme har DR, har Rusland RTR,
men hvor man i TVAvisen snakker løs foran en jordkugle,
taler de velfriserede mennesker i "Vesti", dvs "Efterretninger" efter som indledning at have vist en trpojka i fuld fart.

En trojka? Hvorfor en trojka? Spørger nok en og anden forbavset sig selv,
en og anden, der ikke har læst Gogol, ikke kender "Døde sjæle".
Sidste afsnit i den bog kendes i Rusland af alle, der kan læse,
jeg starter dog med sidste helmening i andetsidste afsnit:
Tjitjikovs kusk Slifan har fået trojkaen op i fart.
Gogol på nettet finder du her.
 

Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Ikke i tyske ridestøvler er kusken, skæg og vanter, og han sidder, fanden må vide, på hvad, men han har rejst sig halvt og slået ud med pisken og istemt en sang – hestene hvirvler af sted, hjulenes eger er blevet til en glat kreds, vejen rystede bare, ja og en standset fodgænger skreg i rædsel – og der var den allerede faret forbi, for frem og frem!.. Og der fremme i det fjerne ses allerede, at noget støver og borer sig gennem luften.

Er det ikke også sådan, du, Rus, farer frem, som en kæk trojka ikke til af komme forbi? Vejen ryger af sted under dig, broer tordner, alt sakker bagud og lades tilbage. Slået af Guds under stoppede tilskueren op, var dette mon et fra himlen kastet lyn? Hvad betyder den skrækindjagende bevægelse? Og hvilken ukendt kraft er indeholdt i disse af verden ukendte heste? Sikke heste, sikke heste, oh, sikke nogle heste! Sidder mon hvirvelvinden i jeres manker? Brænder mon et lydhørt øre i hver jeres sene? Som hørte en kendt sang ovenfra, øjeblikkelig, samstemmende anspændte bringerne af kobber og, næsten uden at røre jorden med hovene, forvandledes til ene, i luften flyvende, udstrakte linjer og farer frem helt besjælet af Gud!.. Rus, hvor farer du dog hen? Svar mig. Rus svarer ikke. Klokken klinger løs i forunderlig klang, Den iturevne luft tordner og bliver vind. Alt på jorden farer forbi, og skævende træder andre folk og stater til side og giver fri bane.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel