СТРАНА
Her er en lille ting af Ljudmila Petrushevskaja, i mange år en af Ruslands kendteste forfattere .
Først kommer min oversættelse, så originalen med udførlige kommentarer.
 

Ljudmila Petrushevskaja:


Landet


Hvem kan sige, hvordan en stille kvindelig dranker lever med sit barn i en etværelses lejlighed, ude af syne for enhver. Hvordan hun hver aften, hvor fuld hun end måtte være, lægger datterens ting til rette for børnehaven, for at alt kan være ved hånden om morgenen.

Selv har hun spor af fordums skønhed i ansigtet. Øjenbrynenes buer, en fin næse, men datteren er en sløv, hvid, storlemmet pige, som slet ikke ligner sin far, fordi hendes far har strålende lyst hår og klart røde læber. Sædvanligvis leger datteren på gulvet, mens moderen drikker ved bordet eller liggende på divanen. Så går de begge i seng, slukker lyset og om morgenen står de op, som om alt var, som det skulle være, og løber i frostvejr og mørke til børnehaven.

Et par gange om året kommer mor og datter ud, sidder ved et bord og da liver moderen op, begynder at snakke højlydt og støtter hagen med den ene hånd og vender sig, det vil sige, hun lader som om, hun er en af vore. Hun var også en af vore, da den lyshårede var gift med hende, men så forsvandt pist alt, hele det forrige liv og alle forrige bekendte. Nu er hun nødt til at vælge de hjem og de dage, hvor ham med det strålende lyse hår ikke kommer på besøg med sin ny kone, en kvinde, siger man, som er hård og ikke tilgiver nogen noget.

Og så ringer moderen, som har et barn med den lyshårede, forsigtigt op og ønsker en eller anden til lykke med fødselsdagen, trækker det ud, mumler, spørger, hvordan livet arter sig, men siger imidlertid ikke selv, hun kommer. Hun venter. Hun venter, indtil alt er afgjort derhenne hos dem i den anden ende af telefonledningen og lægger til sidst røret og løber hen i forretningen efter næste flaske og så til børnehaven efter datteren.

Før var det sådan, at indtil datteren faldt i søvn, kunne der ikke være tale om nogen flaske, men så blev alt mere enkelt, alt gik af sig selv, fordi kan det ikke være pigen et fedt, om moderen drikker te eller tager medicin. Det er virkeligt pigen et fedt, hun leger stille på gulvet med sit gamle legetøj og ingen i verden ved, hvordan de to bor sammen og hvordan moderen regner alt sammen, regner det hele ud og beslutter, at der ingen skade er sket, hvis den mængde penge, som skulle gå til middag, gik til vin. Pigen bliver mæt i børnehaven og selv har hun ikke brug for noget.

Og de lever sparsommeligt, slukker lyset, lægger sig til at sove klokken ni og ingen ved, hvilke guddommelige drømme mor og datter har, ingen ved, hvordan de rører hovedpuden med hovedet og straks falder i søvn, for at vende tilbage til det land, de vil forlade igen tidligt om morgenen for at løbe ad en mørk frostkold gade et eller andet sted hen af en eller anden grund, hvorimod de aldrig skulle være vågnet.


Людмила Петрушевская:


Страна


Кто скажет , как живёт тихая, пьющая женщина со своим ребёнком, никому не видимая в однокомнатной квартире. Как она каждый вечер, как бы ни была пьяной , складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром всё было под рукой.

Она сама со следами былой красоты на лице - брови дугами , нос тонкий, а вот дочь вялая , белая, крупная даже и на отца не похожая, потому что отец её яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь обычно тихо играет на полу , пока мать пьёт за столом или лёжа на тахте. Потом они обе укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чём не бывало и бегут по морозу , в темноте в детский сад.

Несколько раз в году мать с дочерью выбираются в гости , сидят за столом, и тогда мать оживляется , громко начинает разговаривать и подпирает подбородок одной рукой и оборачивается , то есть делает вид, что она тут своя . Она и была тут своей , пока блондин ходил у ней в мужьях , а потом всё схлынуло , вся прошлая жизнь и все прошлые знакомые . Теперь приходится выбирать те дома и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, женщиной, говорят , жёсткого склада , которая не спускает никому ничего .

И вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-то с днём рождения, тянет , мямлит , спрашивает, как жизнь складывается , однако сама не говорит, что придёт . Ждёт. Ждёт, пока всё не решится там у них, на том конце телефонного провода, и наконец кладёт трубку и бежит в гастроном за очередной бутылкой , а потом в детский сад за дочкой.

Раньше бывало так, что, пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было речи , а потом всё опростилось , всё пошло само собой , потому что не всё ли равно девочке, чай ли пьёт мать или лекарство . Девочке и впрямь всё равно, она тихо играет на полу в свои старые игрушки , и никто на свете не знает, как они живут вдвоём и как мать всё обсчитывает , рассчитывает и решает , что ущерба в том нет , если то самое количество денег, которое уходило бы на обед, будет уходить на вино - девочка сыта в детском саду, а ей самой не надо ничего.

И они <экономят, гасят свет, ложатся спать в девять часов, и никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери, никто не знает, как они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по тёмной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно было бы никогда не просыпаться.


Ljudmila Petrushevskaja: Læg mærke til fortællingens elegant-uhyggelige opbygning. To indledende afsnit, der beskriver det idyllisk-ulykkelige mor-datter forhold, to fortællende afsnit, der giver den banalt-ulykkelige baggrund og til sidst de to indledende afsnit i omvendt rækkefølge med tilføjelse af den håbløse psykologiske og økonomiske situation i andetsidste og det brutalt-velmente råd i sidste afsnit.

Страна — subst. nom. sing. fem: landet. Roden er kirkeslavisk. Den russiske rod giver: сторона — en side, et land eller сторонка — en side, en hjemegn.

Скажет — pf. verbum 3. pers. sing. af сказать — at sige: hvem kan sige.

Пющая — præs. part. akt. nom. fem af пить — at drikke: som drikker, drikkende.

Никому — benægtende stedord dat. mask. Sammensat af кто + den benægtende partikel ни: ikke for nogen.
NB: Konstruktionen er med dobbelt nægtelse.

Видимая — præs. part. pas. nom. fem. af видеть — at se: som ses, som kan ses, som er synlig.

Однокомнатной — sammensat adjektiv lok. fem. одно — en og комнатный — "værelses" af комната — et værelse.
"о"et er her ikke neutrum, men en bindevokal.

Каждый — bestemmende stedord akk. mask: hver.

Как бы ни — idiomatisk vending, hvor end er: hvor fuld hun end var. Konstruktionen er konjunktiv jvf. была.

Пяной — adj. inst. fem. Omsagnsled til grundled i "al" tid: drukken.
Samme rod som verbet пить.

Складывает — ipf. verb. 3. pers. sing. præs. Dannet af "с" — sammen + класть — lægge: lægge sammen, ordne.

Вещички — subs. dim. af pluralis вещи — ting.
Understreger de moderlige følelser.

Дочери — subs. dat. sing. fem. af дочь — datter. Ordet er en gammel indoeuropæisk r-stamme. Senere i teksten kommer det andet ord af denne type, som har overlevet i russisk: мать/матери

Чтобы — for at. Sætningen står i konjunktiv, jvf. было.

Под рукой — præpositionsled: под + inst.
Under hånden siger russerne, vi: ved hånden.
Jvf. под Москвой — ved / i nжrheden af Moskva.

Сама — bestemmende pronomen nom. sing. fem: selv.

Былой — adj gen fem forhenværende svunden. Hører til den høje stil.
Egentlig en gammel participium af быть — at vær

Дугами — subst. inst. plur. af дуга — en bue.
Læg mærke til at konstruktionen ikke er med beskrivende genitiv. Den svarer til udtrykket работать врачом — arbejde som læge: brynene står som buer.

Тонкий — adj. nom. mask: lille, smal, fin.
Et positivt ladet ord til beskrivelse af udseende og egenskaber.

Вялая — adj. nom. fem. — sløv, slap, vissen.
Et negativt ladet ord til beskrivelse af udseende og egenskaber.
Egentlig en gammel participium af вянуть — at visne.

Крупная — adj nom fem stor af udseende, indhold.
Her samstemmer det med вялая og står i modsætning til тонкий.

Даже и не — end ikke, ikke engang. "и" har ingen selvstændig funktion her.

Похожая — adj. nom. fem: lig. Konstrueres med на + akk.
Egentlig en gammel participium af походить на + akk. — at ligne.

Яркий — adj. nom. mask. klar, stærk lysende.
Et positivt ladet ord til beskrivelse af udseende og egenskaber.
Moderen er vist stadig forelsket i ham.

Ярко-красными — sammensat adj. inst. plur: med stærkt røde.
Sammensat af яркий + красный med bindevokalen "о". Jvf. однокомнатной. Her en objektiv beskrivelse i stærk kontrast til datteren, der var вялая, белая.

На полу — forholdsordsled: на + lok. Betonet lok. mask. sing. på "у": på gulvet.

Лёжа — imp. transg. af лежать — at ligge: liggende, mens hun ligger.

Тахте — subst. lok. sing. fem: divan, briks.

Обе — talord i nom. fem: begge. Hankøn hedder: оба. Jvf: два/две

Укладываются — ipf. verbum 3. pers. plur. Sammensat af "у" — væk og класть — at lægge: lægger sig, putter sig.

Как ни в чём не бывало — idiomatisk udtryk: som om alt var i orden, som om der ikke var sket noget.
Læg mærke til, at præpositionen "в" skiller det benægtende pronomen ничто i sine bestanddele.

Бегут по морозу — bevægelse: по + dat.: hen ad, ikke i rummet, men igennem temperaturen: løber i frosten. Senere kommer en "rigtig" konstruktion: бежать по тёмной, морозной улице: løbe hen ad den mørke, frostkolde gade.

Раз — subst. gen. plur. mask. af раз — gang.
Normalformen ville være: "разов".

В году — tidsbestemmelse ved brug af (uregelmæssig) lok om året. Grammatikken har her в + akk="" men det gør ingen forskel

Мать с дочерью — mor og datter.
Jvf. den almindelige konstruktion: мы с мамой — mor og jeg.

Выбираются — ipf. verbum 3. pers. plur. præs: finde vej, komme ud. Sammensat af вы — ud + брать — at tage + refleksiv endelse, da der ikke er objekt.

В гости — idiomatisk udtryk: på besøg.
Egentlig en gammel akk. = nom. af levende væsener: til folk.

Оживляется — ipf. verbum 3. pers sing.
Sammensat af "о" + жить — at leve + refleksiv endelse: lever op.

Подпирает — ipf. verbum 3. pers. sing.
Sammensat af "под" — under + брать — at tage: Støtter, understøtter.
Støtten er i (midlets) inst. Jvf. одной рукой.

Подбородок — subst. akk. sing. mask. hage.
Sammensat af "под" + борода ((hage)skжg).

Одной рукой — inst. sing. fem: med en hånd, med hånden.

Оборачивается — ipf. verbum 3. pers. sing: vender sig, drejer sig.

Делает вид — giver udseende af. Ordret: gør syn

Тут — steds- og tidsbiord. Her, nu.
Ordet passer som hånd i handske her. Et rent steds- eller tidsbiord ville virke forstyrrende. здесь f. eks. eller в это время.

Своя — ejestedord nom. fem. Omsagnsled til grundled i nutid: sin, en af vore.

И — og i betydningen: også.

Своей — ejestedord inst. fem. Omsagnsled til grundled i fortid: sin, en af vore.

Ходил у ней в мужах — talesprog.
a: ходить в + lok. = быть + inst.
b: у ней = у неё:
var hendes mand, var gift med hende.
Forfatterens kommentar lagt i munden på en af veninderne.

Схлынуло — pf. verbum neut. præt.
Sammensat af "с" — ned, væk + хлынуть = at styrte ned/væk: var pist væk.

Прошлая — adj. nom. fem: forrige, forgangne.
Egentlig en gammel participium af пройти — at gå over.

Знакомые — substantiveret adj. nom. plur: bekendte.
Egentlig en præs. part. pas af знакомить — at gøre bekendt med.

Теперь — tidsbiord: nu (om stunder).
Сейчас = nu (for øjeblikket) kan ikke bruges her.

Приходится — ipf. verbum 3. pers. sing brugt upersonligt i betydningen: være nødt / pisket til.

Выбирать — ipf. verbum inf.
Sammensat af "вы" — ud + брать — at tage: vælge.

Те — påpegende stedord akk. plur. de.
Læg mærke til, at эти — disse slet ikke kan bruges her.

Говорят — ipf. verbum 3. pers. plur til gengivelse af andres tale: siger man.

Жёсткого склада — beskrivende genitiv.
Жёсткий — hård, barsk, strid, sej. Склад — tænkemåde, legemsbygning, lager: en hård kvinde.

Не спускает никому ничего — ipf. verbum 3. pers. sing: ikke tilgiver nogen noget.
Verbet har dativobjekt og det direkte objekt står i gen. på grund af nægtelsen.

Дочь от блондина — en datter fra den blonde, siger altså russerne. Vi: en datter med en eller anden.

Поздравляет — ipf. verbum 3. pers. sing. af поздравлять — at ønske til lykke: lykønsker. Samme rod som: здоровье — sundhed, helse.

Кого-то — ubestemt stedord, akk. mask: nogen.
Eksistensen er ikke i tvivl, så кто-нибудь kan ikke bruges.

Тянет —  ipf. verbum 3. pers. sing. af тянуть — at trække: trækker det i langdrag. Et af de få ipf. verber på -нуть.

Мямлит — ipf. verbum 3. pers. sing. af мямлить — at mumle: mumler et eller andet.

Складывается — ipf. verbum 3. pers. sing.
Sammensat af "с" —- sammen + класть — at lægge + refleksiv endelse: hvordan det går.
Egentlig: hvordan livet lægger sig til rette. Ordet må være valgt for at vise hendes apatiske føjen sig for skæbnen.

Придёт — pf. verbum 3. pers. sing. af прийти — at komme: at hun kommer. Læg mærke til tidsbrugen. Den er normal russisk, men passer fint ind i fortællingens hovedærinde. Hun har ingen indflydelse på sin fremtid.

Пока всё не — tidsbiord: indtil alt.
Læg mærke til, at denne betydning ligger i nægtelsen не og det efterfølgende verbums perfektive aspekt. Пока + ipf.asp. = mens.
Jvf. 2. afsnit: пока мать пьёт.

Решится — pf. verbum 3. pers. sing. af решить — at afgøre, bestemme, løse: bliver afklaret/ bestemt. Den refleksive endelse er sat på, fordi verbet ikke tager objekt her.

За очередной бутылкой — "за" + inst. fem: efter den næste flaske. Очередь = rækkefølge, kø.

Бывало — ipf. verbum neu. præt.af бывать — pleje at være.

Ни о какой — benægtende stedord. Никакой — ingen, ikke nogen.
Læg mærke til, at forholdsordet "о" skiller никакой i sine bestanddele: var der ikke tale om nogen.

Не было речи — subst. gen. fem. Det, som ikke er der, sættes i genitiv. Речь — tale: der var ikke tale om.
Jvf. det idiomatiske udtryk: О чём идёт речь? — Hvad drejer sagen sig om?

Опростилось — pf. verbum neut. præt. Dannet af "о" + простой — simpel, ligefrem: alt blev mere enkelt.

Пошло — pf. verbum neut. præt. af пойти — at gå.

Само собой — idiomatisk udtryk: af sig selv.
Dannet af само — neut. af сам = selv + собой — inst. af себя = sig.

Не всё ли равно — idiomatisk udtryk: er det da ikke et fedt.

Девочке — subst. dat. sing. fem: for pigen.

Чай ли — om det er te.
Læg mærke til brugen af partiklen "ли" — om, monstro.

Лекарство — subst. akk. neut. Sing: medicin.
Пить лекарство er det normale russiske udtryk for at tage medicin.

Впрямь — biord, talesprog.
Svarer til det litterære действительно — virkeligt.
Læg mærke til at "и" heller ikke her skal oversættes.

В свои старые игрушки — med sit gamle legetøj.
Obs1: legetøj er flertal.
Obs2: med er "в" + akk.

На свете — idiomatisk udtryk: i verden.
Dannet af "на" + lok. af свет — lys, verden.

Вдвоём — talbiord: to sammen.
I slægt med два / две — to og двое — to af samme slags.

Обсчитывает — ipf. verbum 3. pers. sing. præs: regner sammen.
Dannet af "о" + "с" + читать — regne sammen, snyde.

Рассчитывает — ipf. verbum 3. pers. sing. præs: regner ud.
Dannet af "рас" + "с" + читать — regne ud, regne med.

Решает — ipf. verbum 3. pers. sing. præs. af решать — afgøre, beslutte, løse: beslutter.

Ущерба в этом нет — gen. sing. mask.
Det, der ikke er der, står i genitiv! Ущерб — skade, tab: der er ingen skade ved. Læg mærke til, at præciseringen в этом egentlig er unødvendig.
Jvf. то самое.

То самое — påpegende og bestemmende stedord i neut.sing: den (selv)samme.
Præciseringen er heller ikke nødvendig her, jvf. в том, men viser drankermoderens fortvivlede forsøg på at undskylde sig selv og korresponderer med обсчитываетog рассчитывает.

Количество — mængde, kvantitet.
Af samme familie som сколько — hvor mange og столько — så mange.
Obs: качество — egenskab, kvalitet er i familie med какой — hvilken og как — hvordan

Уходило бы — ipf. verbum i konj. af уходить на + akk. — gå til: der skulle have gået til.

Сыта — adj. nom. fem. kortform: er mæt.

Ей самой — dat. sing. fem: for hende selv.

Экономят — ipf. verbum 3. pers. plur. præs. af экономить — spare: de lever sparsommeligt

Гасят — ipf. verbum 3. pers. plur. præs. af гасить — slukke: de slukker lyset.

Ложатся спать — ipf. verbum 3. pers. plur. præs. af ложиться — lægge sig. og спать — at sove: de går til ro

Божественные — guddommelige. Бог = Gud.
Hvorfor "guddommelige"? Er det håbet om forsynets hjælp til de ulykkelige eller blodig ironi? Den drukne mors selvforsvar?!

Сны снятся кому — drømme drømmer sig for nogen, сон = søvn, drøm. Видеть сон — "se en drøm" er det almindelige udtryk for at drømme.
Den valgte upersonlige dativkonstruktion understreger moderens passive laden stå til.

Матери — subst. dat. sing. fem.
Den anden bevarede r-stamme i russisk. Мать — moder.Jf. дочь/дочери.

Касаются — ipf. verbum 3. pers. plur. præs. af касаться + gen. — røre ved, angå: de rører ved.

Головой подушки — subst. inst. + gen. sing. fem: (de rører ved) puden med hovedet.
Læg mærke til, at udtrykket, som i dansk, er i ental, selv om de hver har deres hoved og formentlig hver sin pude.

Засыпают — ipf. verbum 3. pers. præs.
Sammensat af "за" + спать — at sove: de falder i søvn.

Вернуться — pf. Inf: at vende tilbage.

Покинут — pf. verbum 3. pers. præs af покинуть forlade: de vil forlade.
Læg mærke til det pf. asp midt i den lange række af ipf. verber, der angiver den daglige trummerum. Pf. asp. angiver fortællerens faste overbevisning om, det hele vil fortsætte næste dag, på trods af rådet i sidste linje.

Куда-то — retningsbiord: et eller andet sted hen.

Зачем-то — biord: af en eller anden grund.
Et liv uden mål eller mening. Hvorfor gør de det?

Нужно было бы — upersonlig sætning i konjunktiv: de (aldrig) skulle

Просыпаться — ipf. infinitiv.
Sammensat af "про" + спать — sove: at vågne.
Obs: Selv om det er en engangshandling, bruger Людмила Петрушевская. ipf. asp. Sammen med det modale "нужно" angiver det "tilskyndelse til handling" og med nægtelse, til at undlade at vågne op. Er denne sidste sætning ikke forfatterens kommentar, men moderens eneste "ædru" tanke i døgnet?!
 
 

Tilbage til Ebbe

Spindel