SOLOMINKA
Саломея måske солома


Her er noget om kærlighed, kultur og søvnløshed.
Først følger et af den unge Mandelshtams hovedværker og min gendigtning.
Derefter kommer kommentarer, der kommer vidt omkring i tid og sted.


Osip Mandelshtam —1891-1938 — havde i 1913 udgivet sin første digtsamling.
Det berømte digt er resultatet af en heftig, men uigengældt kærlighed til Solominka,
sådan hed hun blandt venner,
fyrstinde Salomeja Andronikova — 1888-1982 — af en højaristokratisk familie,
der førte sine aner tilbage til den kejserlige Komnenosslægt fra middelalderens Konstantinopel.
Kærligheden var ikke mere ulykkelig,
end at OM ligeledes i 1916 kunne skrive en madrigal med elegant-høvisk indhold.
Den følger efter Solominka.Solominkas form er syllabisk-accentueret: Seksfods-jambisk med 4 hovedtryk i hver linie.
Rimskema: abab med skiftevis kvindelig og mandlig udgang.
Jeg har tilstræbt mere end en oversættelse alene.
Hvordan, skulle fremgå ved en sammenligning
med oversættelsen af de to kasserede strofer endnu længere nedenunder.

Det rige fonetiske spil har jeg derimod opgivet at gengive. Tag for eksempel strofe 1-2:
соломинка, огромной, бессонная, спокойной, потолок. соломка звонкая, соломинка, сломалась, соломка, Соломея, соломинка!

СОЛОМИНКА

I

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждёшь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть печальней, — На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Соломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над чёрною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лёд бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит своё дыханье,
Как будто в комнате тяжёлая Нева.
Нет, не соломинка, Лигейя, умиранье,—
Я научился вам, блаженные слова.


II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжёлая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живёт декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка — быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернётся вновь.

Осип Мандельштам, 1916

SOLOMINKA

I

Når du, solominka, er uden søvn og ville
At kæmperummets loft, — er noget mere trist, —
Skal komme til dig, værdigt, højt, med tyngde, stille
Nå dine øjenlåg, der venter spændt, til sidst,

Solomka klingende, solominka som sivet,
Al døden drak du ud, blid blev du mer end nok,
Solomka ligger knækket, kær og skilt fra livet,
Ej Solomeja, nej, solominka vel nok!

Hver ting er mere tung når søvnløsheden plager,
Der synes færre af dem, — stilheden står streng!
I spejlet blinker puder, glimt af hvidt, men svage
Og i den runde hvirvel gengives en seng.

Nej, ej solominka i atlask højtidsklæder,
I kæmpeværelset, Neva forneden sort,
Tolv måneder om dødens stund og komme kvæder
Og blegblå is i luften strømmer fort.

December udstråler højtidelig sin ånde,
Som var Neva i værelset så tung og stor.
Nej, ej solominka, Ligeia, dødens vånde, —
Jeg fik jer lært til sidst, velsignede i ord.


II

Jeg fik jer lært til sidst, velsignede i ord:
Lenore, Solominka, Ligeia, Seraphita.
Neva i kæmpeværelset så tung og stor,
Og se, blåt blod står ud som stråler fra granitten.

December lyser i triumf, Neva er sort.
Tolv måneder om dødens stund og komme kvæder.
Nej, ej solominka i atlask højtidsklæder,
Der smager langsom kvalfuld roens tort.

Mit blod har i sig nu decemberkold Ligeia,
Hvis kærlighed, velsignet, fandt i døden ly.
Men hun, solominka — måske hun, Salomeja,
Er dræbt af medynk og hun kommer ej på ny.

Osip Mandelshtam, 1916

соломинка — er det et kælenavn eller et sugerør?
OM leger digtet igennem fonetisk og betydningsmæssigt med egennavnet Саломея og navneordet солома.
Læg mærke til begyndelsesbogstavet!
Men i russisk lyrik begynder alle vers med stort uanset tegnsætning og dette gør sine steder tolkning usikker.
Frem for at vælge for jer, har jeg i gendigtningen valgt at følge russisk skik.

Digtet er ikke kun sublimeret kærlighed. Det er også litterær bearbejdning af ting, som optog OM på dette tidspunkt.
Strået kommer fra Hlebnikovs "tragiske komedie", "Ошибка смерти", dvs, "Dødens fejltagelse", udgivet november 1916, hvor "барышня Смерть", dvs, "frøken Død" i "Харчевня весёлых мертвецов", dvs, "De muntre dødninges værtshus" bruger "соломинка", dvs, "sugerør" til at drikke af "кубка смерти", dvs, "dødens bæger".
Velemir Hlebnikov var utvivlsomt Ruslands mærkeligste digter.
OM stod ham fjernt, men var også betaget af ham.

I — Første del af digtet er en søgning, efter en mening, efter at fastslå, hvem eller hvad "solominka" er.
Læg især mærke til de to første strofer.
Der er intet "så"-udsagnsord for "Når",
de andre verber nærmest skriger på klarhed i form af punktum, men tildeles kun et komma,
og til sidst kommer "vel nok" fulgt af udråbstegn!

в огромной спальне — vi har Salomeja Andronikovas eget ord for,
at beskrivelsen af hendes soveværelse i familjens palads med udsigten mod Neva passer på en prik.

важен и высок — kortformerne understreger det øjeblikkelige.

веки чуткие — følsomme, med skarpe sanser, men også fintfølende, taktfulde.
Jf. linje 7-8 i Skyggen.

Соломка звонкая — Solomka klingende.
Ved gendigtningen er det andet tillægsord, "сухая", dvs "tør, vissen", gået tabt.
Klingende er valgt ud fra lyden af vissent strå, der slår mod hinanden.
Men lader man tillægsordet knytte sig entydigt til navnetbegrebet, ville oversættelsen "klangfuld" være den rette.
Det russiske ord tillader begge muligheder.

соломка неживая — livløse strå.
Tillægsordet bruges om tingbegreber, der aldrig har haft liv.
Tillægsordet "мёртвый" angiver altid, at noget har været levende førhen.
мёртвый человек — en død mand..

Не Соломея — Nej, for hun hedder jo solominka.
Ordet er fundet, men det staves med lille.
Det kunne godt have været hendes kælenavn, men betydningen er stadig uklar.

Как будто, чуть — uvisheden, uklarheden.

такая тишина! — det et sent, så larmen fra gaden og lydene fra paladset er stilnet af.

Мерцать, белеть, омут — vi er i grænselandet mellem drøm og vågen tilstand.

Нет, не соломинка — visheden om, hvad det ikke er, er ved at tage form.
Men er "соломинка" et symbol? Ordet staves stadig med lille.
"Атлас" derimod viser, der er tale om en person, oven i købet en fornem.
Men hvorfor atlask? Der antydes et nyt litterært motiv.

Невой — Neva har tryk på anden stavelse.

Двенадцать — der var tolv gæster til frøken Døds gæstebud, men digtet er også skrevet december 1916.

Декабрь торжественный — højtidelig, triumferende.december.
Året nærmer sig jo sin udgang og død.
OM bruger digtet igennem dette ord, som på russisk rummer disse betydninger.

Струится в воздухе — strømmer i luften.
Billedet hænger sammen med "поют", dvs, "synger, kvæder" og "дыханье", dvs, "ånde" i næste vers.
Har man prøvet at gå en tur i klart vejr ved en 10-12 graders frost, har man også set sin egen ånde foran sig.
Eller tågebanken over floden.

Как будто — det er som om.

Нет — Tvivlen er næsten væk.
Vi ved, hvem og hvad, der ikker er tale om!

Лигейя — OM var en god kender af Edgar Allan Poe,
og her fremtræder det litterære motiv, som blev antydet ved "atlask højtidsklæder".
Poe's novelle "Ligeia". Sarkofagen fra 2.3.2, som jeg ikke kunne finde plads til ved gendigtningen, er også derfra.
Ligeia dør, anbringes i en sarkofag og hendes mand, fortælleren, forsøger at dulme sorgen ved et nyt giftermål.
Mindet om Ligeia stiller sig imidlertid mellem ham og den ny kone, så han søger tilflugt i opium.
Da den ny kone dør i det kæmpestore tårnværelse i det gamle kloster, de bor i, sidder han ved hendes båre.
Pludselig synes hun at bevæge sig, og han fjerner sløret for at opdage, at Ligeia er genopstået.

Я научился вам — løsningen er fundet.
Søgningen er forb, og anden del kan begynde.


II — Anden del har fået vished, der er skabt klarhed.
Solominka skrives med stort og regnes blandt de velsignede navne,
for vigtigt er ikke kærlighedens død, men at den kan give anstød til værker af guddommelig skønhed.

Ленор — For tredje gang krydser en andens tekst sporet.
1915 udkom i Petrograd en bog om Baudelaire, hvor OM kunne læse:
"...det evigt attråede og aldrig nåede ideal, den ultimative guddommelige skønhed,
personificeret i billedet af den æteriske, immaterielle kvinde...
som Ligeia... og Lenore hos Edgar Poe og Seraphita hos Balzac.

голубая кровь — blåt blod.
Salomeja var jo, som OM sagde det i sin madrigal nedenunder:
"Дочь Андроника Комнена, Византийской славы дочь!",
dvs "Datter af Andronikos Komnenos, Datter af den byzantinske hæder!"

из гранита — Neva er spændt ind i et korset af granit.

сияет — ti graders frost og solskin på gyldne spir!

Вкушает — smage, prøve.
Et verbum i den høje stil.

в саркофаге — i sarkofagen.
Her har OM den sarkofag, han lånte fra Poe.
Men i den ligger ikke kærlighedens døde genstand, sorgens kilde.
I den sover kærligheden, digtningens kilde.

А та — men hun.
solominka, strået, symbolet på kærligheden og døden er borte.
Men Salomeja Andronikova?

Убита жалостью — er dræbt af medynk.
Er der en værre skæbne for kærligheden?

Мадригал
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена.
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

Осип Мандельштам, 1916

Madrigal
Datter af Andronikos Komnenos
Datter af den byzantinske hæder!
Hjælp mig her i denne nat
At få hjulpet solen fri af fangenskabet.
Hjælp mig til med velskabt sang
At besejre forgængeligheds prunk,
Datter af Andronikos Komnenos,
Datter af den byzantinske hæder!

Osip Mandelshtam, 1916

I fyrstindens salon i det mondæne kvarter ved Neva mødtes man fra intellektuelle- og kunstnerkredse.
Salomeja Andronikova emigrerede efter oktober 1917, slog sig ned i London og mistede forbindelsen til sin ungdom.
Om hende skrev Anna Ahmatova — 1889 -1966 — Mandelshtams gode ven, digtet Skyggen:

Тень
Что знает женщина одна о смертном часе?
О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовей и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стёклами карет?
Как спорили тогда — ты ангел или птица?
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь чёрные ресницы
Дарьялских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя — красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Возпоминанья не к лицу. О тень!

Анна Ахматова, 1940

Skyggen
Hvad ved en kvinde mon om dødens komme?
O. Mandelshtam

Altid flottest klædt, mest rosenrød og højest,
Hvorfor flyder du op fra bunden af de omkomne år
Og hvorfor bevæger den rovgriske erindring foran mig
Din gennemsigtige profil bag kareters ruder?
Hvor vi diskuterede da — du engel eller fugl?
Solominka kaldte digteren dig.
I lige mål på alle igennem sorte vipper
Faldt det milde lys fra de darjalske øjne.
O skygge! Tilgiv mig, men det klare vejr,
Flaubert, søvnløshed og den sene syren
Fik dig — skønhed fra det trettende år —
Og din skyfri og ligeglade dag
Frem i erindringen... Men for mig er den slags
Erindringer ikke passende. O skygge!

Anna Ahmatova, 1940

Дарьялское ущелье — Darjalkøften.
Porten til Kaukasus fra nord er den op til 1000 meter dybe floddal med floden Tereks øvre løb.
I slutningen af 1700tallets slutning byggede russerne den Gruzinske hærvej,
som løber godt 200 km mellem Vladikavkaz og Tbilisi.
Vejen åbnede for første gang i historien det centrale bjergmassiv for færdsel i større omfang.

Поэт — digteren.
En hentydning til OM og Solominka, en modig handling i 1940.
To år før var Mandelshtam gået til grunde i en lejr.

Тринадцатого года — 1913.
Det sidste år før verden gik af lave og ulykkerne styrtede ind over Rusland.

Не к лицу — ikke passende.
I 1940 havde terroren kulmineret, men både AAs mand og søn sad fænglet
og det var livsfarligt at omgås udlændinge.Что знает женщина одна о смертном часе?
Det er imponerende, at AA i 1940 kunne citere en linje fra en tidlig version af Solominka,
som hun må have hørt OM læse op 25 år før!
Strofe 4-5 lød oprindeligt:

И, к умирающим склоняясь в чёрном рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной.
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной.

Где голубая кровь декабрьских роз разлита
И в саркофаге спит тяжёлая Нева,
Шуршит соломинка, соломинка убита —
Что если жалостью убиты все слова?

Og bøjet over de døende, klædt i sort præstekjole
Indånder vi de rimdækte rosers hvidhed.
Hvad ved en kvinde mon om dødens komme?
Tågens forhæng hvivles op, det iskolde lys strømmer.

Hvor decemberrosernes blå blod er udgydt
Og den tunge Neva sover i sarkofagen,
Rasler strået, strået er dræbt —
Hvad om alle ord er dræbt af medynk? 

Tilbage til Ebbe

Spindel