Nedenunder finder du stort set alt,
hvad der kan krybe eller gå af ordfamilien

"de":


Folk, der der bliver gode bekendte til den familie,
vil lære en mængde om, hvordan man laver russiske ord.
 
      Rod           Endelse         Endelse
 
      де           ть(ся)          
благо     де           тель          
благо     де           тель       н ица
добро     де           тель          
добро     де           тель       н ица
чаро     де           й          
      де                      
      де           скать          
      де       ва   ть(ся)          
      де е при част     ие          
      де й ств       о          
      де й ств е   нн ый          
      де й ств е   нн ость          
      де й ств       ие          
      де й ств и     тель       н ый
      де й ств и     тель       н ость
      де й ств   ова   ть          
      де й ств   ова   тель          
      де й ств у ющ   ий          
      де л         о          
      де л а       ть(ся)          
      де л а     н ие          
      де л а     нн ый          
      де л а     нн ость          
      де л а       тель          
      де л         я          
      де л         ец          
      де л         ишки          
      де л     ов   ой          
      де л     ов   ик          
      де л     ов     ит       ый
      де л     ов     ит       ость
      де л     ыва   ть          
      де л ь     н ый          
      де л ь       це          
      де л     я   га          
      де л     я     че ск     ий
      де л     я     че ств     о
      де я         ть(ся)          
      де я       н           ие
      де я         тель          
      де я         тель       н ица
      де я         тель       н ый
      де я         тель       н ость
без     де й ств е   нн ый          
без     де й ств е   нн ость          
без     де й ств       ие          
без     де й ств   ова   ть          
без     де й ств у ющ   ий          
без     де л         ица          
без     де л         ка          
без     де л         ушка          
без     де л ь       е          
без     де л ь     н ый          
без     де л ь     н ик          
без     де л ь     н ица          
без     де л ь     н   ич   а   ть
без     де л ь     н   ич   а   ье
без     де л ь     н   иче ств     о
без     де       я   тель       н ый
без     де       я   тель       н ица
без     де       я   тель       н ость
без на   дё ж       н ый          
без на   дё ж       н ость          
в     де           ть(ся)          
в     де       ва   ть(ся)          
в     де       ва     ль     н ый
в     де       ва н ие          
в     де л     а   ть(ся)          
в     де л         ка          
в     де л     ыва   ть(ся)          
в     де л     ыва н ие          
в     дё ж         ка          
вз     де           ть(ся)          
вз     де       ва   ть(ся)          
вз     де       ва н ие          
вз     дё в         ка          
воз     де           ть          
воз     де       ва   ть(ся)          
воз     де й ств       ие          
воз     де й ств   ова   ть          
воз     де л     а   ть(ся)          
воз     де л     ыва   ть(ся)          
воз     де л     ыва н ие          
воз     де л     ыва   тель          
вы     де л     а   ть(ся)          
вы     де л         ка          
вы     де л     ыва   ть(ся)          
вы     де л     ыва н ие          
до     де л     а   ть          
до     де л         ка          
до     де л     ыва   ть(ся)          
за     де           ть          
за     де       ва   ть(ся)          
за     де           л          
за     де л     а   ть(ся)          
за     де л         ка          
за     де л     ыва   ть(ся)          
за     де л     ыва н ие          
за     де л ь           щ     ик
за     де л ь           щ     ица
из     де       ва   ться          
из     де       ва   тель   ск     ий
из     де       ва   тель   ств     о
из     дё в         ка          
из     де л         ие          
из без   де л ь     н   ич   а   ться
на     де           ться          
на     де       ва   ться          
на     де       ва н ие          
на     де жд         а          
на     де л     а   ться          
на     де л         ка          
на     де       я   ться          
на     дё ж         а          
на     дё ж       н ый          
на     дё ж       н ость          
не     де л         я          
не     де л ь       ка          
не     де л ь     н ый          
не до   де л     а нн ость          
не до   де л ь       ка          
о     де           ться          
о     де       ва   ться          
о     де       ва н ие          
о     де жд         а          
о     де жон         ка          
о     дё ж         а          
о     дё ж     и н а          
о     дё ж         ка          
о     дё ж       н ый          
о     де       я   ло          
о     де       я     л       ишко
о     де       я     ль ц     е
о     де       я     ль щ     ик
о     де       я н ие          
об     де л     а   ть(ся)          
об     де л         ка          
об     де л оч     н ый          
об     де л     ыва   ть(ся)          
о без на дё ж     и   ть          
о без на дё ж     ива   ть(ся)          
об на   дё ж     и   ть          
об на   дё ж     ива   ть(ся)          
об на   дё ж     ива н ие          
от     де л     а   ть(ся)          
от     де л         ка          
от     де л оч     н ый          
от     де л оч     н ик          
от     де л оч     н ица          
от     де л     ыва   ть(ся)          
пере     де л     а   ть(ся)          
пере     де л         ка          
пере     де л оч     н ый          
пере     де л     ыва   ть(ся)          
пере о   де           ть(ся)          
пере о   де       ва   ть(ся)          
пере о   де       ва н ие          
пере о   де       т   ый          
по     де       ва   ть          
по     де й ств   ова   ть          
по     де л     а   ть          
по     де л         ка          
по     де л         ом          
по     де л оч     н ый          
по     де л     ыва              
по без   де л           ич   а   ть
по из   де       ва              
по на   де л     а   ть(ся)          
по без   де л ь     н ть(ся)          
по на   де       я   ть(ся)          
по не   де л ь     н ый          
по не   де л ь     н ик          
по не   де л ь     н   ич   а   ть
по со   де й ств   ова   ть          
под     де           ть          
под     дё           в          
под     дё в         ка          
под     дё в оч     н ый          
под     де       ва   ть(ся)          
под     де       ва н ие          
под     де л     а   ть(ся)          
под     де л         ка          
под     де л     ыва   ть(ся)          
под     де л     ыва н ие          
под     де л     ыва   тель          
под     де л ь     н ый          
под     де л ь     н ость          
под о   де       я     ль     н ик
при     де           л          
при     де л     а   ть(ся)          
при     де л         ка          
при     де л     ыва   ть(ся)          
при о   де           ть(ся)          
про     де           ть(ся)          
про     де       ва   ть(ся)          
про     де       ва н ие          
про     де л     а   ть          
про     де л         ка          
про     де л     ыва   ть(ся)          
раз     де           ть(ся)          
раз     де       ва   ть(ся)          
раз     де       ва     л       ка
раз     де       ва     ль     н ый
раз     де       ва     ль щ     ик
раз     де       ва     ль щ     ица
раз     де       ва н ие          
раз     де л     а   ть(ся)          
раз     де л         ка          
раз     де л оч     н ый          
раз     де л     ыва   ть(ся)          
раз     де л     ыва   тель       н ый
раз     де л ь           щ     ик
раз     де       т   ый          
раз о   де           ть(ся)          
раз о   де       ва   ть(ся)          
с     де           ть          
с     де       ва   ть(ся)          
с     де л     а   ть(ся)          
с     де л         ка          
с     де л оч     н ый          
с     де л ь     н ый          
с     де л ь     н ость          
с     де л ь           щ     ик
с     де л ь           щ     ица
со     де й ств       ие          
со     де й ств   ова   ть          
со     де й ств   ова   тель          
со     де       я   ть(ся)          
 

Tilbage til Ebbe

Spindel