MOLITVA
Bøn og digt er ikke uforenelige størrelser
Molitva er en bøn, men også navnet på et af Pushkins kendteste digte.
Nedenunder følger en sammenkædning af de to ting:


Påsken er den ortodokse kirkes hovedhøjtid.
Et vigtigt led heri er kirkeårets største faste, Великий пост, som løber i syv uger op til påskeugen, Великая eller Страстная Неделя.
Påskeugen ender i den store påskegudstjeneste, всенощная, fra lørdag aften til søndag morgen.
Denne igen har sit højdepunkt i крестный ход, turen rundt om kirken, ved midnat.
Her lyder overalt de to replikker Христос воскресе! dvs Kristus er opstanden! og Воистину вослресе! dvs han er i sandhed opstanden!
Medens alle kysser, христосоваться, hinanden.
Påsken står så stærkt i russisk, at søndag simpelthen hedder воскресение, dvs opstandelse.


Den store påskebøn er skrevet af Ефрем Сирин, dvs Efraim fra Syrien, 306 - 373, en lærd teolog, der altid skrev som en digter.
Han er en af de store i den ortodokse kirkes galleri af prædikanter og hans bønner og salmer stadig levende der.
Et udvalg af hans digte foreligger på dansk:

"Aandelige Digte af Afrem Syrer". T. Skat Rørdam, Kbh. 1879.
Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя погрешнения и не осуждати брата моего,
Яко благослови еси во веки веков. Аминь.

Herre og mester over mit liv,
Giv mig ikke lediggangs og mismods ånd samt trang til herskesyge og tom tale.
Men skænk mig, din slave, kyskhed, ydmyghed, tålmod og kærlighed.
Og skænk mig Herre Konge at se mine synder og ikke dømme min broder.
Thi du være velsignet i al evighed. Amen.

Господи и Владыко — Tiltaleformer af  Господь og Владыка. Владыка er tillige titlen for en ærkebiskop.

живот — liv. I dag hedder liv жизнь, og живот betyder mave.

праздность — lediggang. Ordet er sammensat af словие — det at bruge ord og праздный — uvirksom, indholdsløs. Det kan ikke løbe fra праздник — festdag, højtid.

уныние — mismod. Det tilhørende verbum er meget brugt — унывать — klynke.

любоначалие — herskesyge. Ordet er sammensat af любить — elske og начало — ledelse.
I moderne russisk skal начало i langt de fleste tilfælde oversættes med begyndelse, men началник er stadig en leder.
Det moderne ord for begrebet herskesyge er: властолюбие — magtbegær, hvor første led er власть — magt.

даждь ми — giv mig. I dag siger man — Дай мне.

целомудрие — kyskhed. Ordet er sammensat af целый — hel og мудрость — visdom.

смиренномудрие — ydmyghed.
Ordet er sammensat af мудрость — visdom og cмирение — ydmyghed.

любве — kærlighed.
Et gammelt ejefald af любовь, i dag любви.

даруй ми — skænk mig. Даровать er i dag forældet. Forære hedder i dag подарить

Ей — Det gamle ord til påkaldelse. I dag er det slidt ned, som det tilsvarende i dansk.
ей-богу — sgu, ved gud, sørme, ей-ей — sgu, ved gud, sørme eller endda: ей-же-ей — sgu, ved gud, sørme.

Господи Царю — Herre Kejser, for vi har igen to tiltaleformer.

зрети — at se. Verbet har her den gamle infinitivendelse, hos Pushkin nedenunder den ny.
Зреть er i dag fortrængt af видеть. Familjen er dog stor:
зрение — syn, зритель — tilskuer, зрачок — pupil, зеркало — spejl.

моя погрешнения — mine forsyndelser. Моя — мои.
Et lidt stærkere ord er грех — synd.
Nedenunder afviger Пушкин fra sit forlæg ved hjælp af en forstavelse. пре — er fint og bogligt med bibetydningen: "en meget stor grad, mængde, mm."

Яко — thi. Ordet er kirkeslavisk. Moderne russisk har her потому что, так как.

благослови еси — du være velsignet. Dette er kirkeslavisk, og "være" derfor en gammel dansk bydemåde.
Будь благославен er dagens russisk og betyder det samme, men så får vi noget af et stilbrud.

во веки веков — i evighedernes evighed.
Век betyder også århundrede. Вечно — evigt, вечность — evighed.

Александр Пушкин, dvs Aleksandr Pushkin, 1799 - 1837 har en betydning for Rusland, der ligger langt ud over den litterære.
Han har hovedæren for at have skabt et moderne russisk skriftsprog, med skyldig hensyntagen til den kirkeslaviske arv,
og hans medmenneskelige frihedstrang står den dag i dag som et forbillede.

Men i 1836 var den umiddelbare, livsglade mand nået så vidt, at den store påskebøn smeltede sammen med hans eget liv i et af hans allersidste digte.
Han var ved at køre menneskeligt træt og myndighederne gjorde, hvad de kunne for at nedværdige og genere ham.
Et af midlerne var hans meget smukke kone, som kejseren selv og flere andre åbenlyst lagde an på.

Digtet er skrevet juli 1836 et halvt år før den skæbnesvangre duel.
Det skrider fremad i samme højtidelige tonefald, som den gamle bøn, fyldt med kirkeslaviske vendinger,
som allerede på Pushkins tid var forældet, men nogle gange brydes den sproglige illusion og vi er i samtiden.
чтоб, множество, умилять, которая, дай.

Молитва

Отцы пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны.
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще она мне приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
«Любоначалия, змеи сокрытой сей,
«И празднословия не дай душе моей;
«Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешненья,
«Да брат мой от меня не примет осужденья,
«И дух смирения, терпения, любви
«И целомудрия мне в сердце оживи.»

Bøn

Fædre fra ørkenen og lydefri kvinder
har lavet en mængde guddommelige bønner,
så vi med hjertet kan stige til de usynlige egne,
for at styrke det her i dalens storme og kampe.
Men ingen af dem bevæger mig
lig den, som præsten gentager
i den store fastes bedrøvede dage.
Stadig oftere kommer den på mine læber
og forfrisker den faldne med ukendtt kraft:
"Du herre over mine dage! Giv ikke min sjæl
lediggangs triste ånd, herskesyge,
denne skjulte slange, og trang til tom tale.
Men giv mig, o Gud, at se mine mange synder og giv,
at min broder ikke vil opleve min fordømmelse
og lad en ydmyghedens, tålmodets, kærlighedens,
kyskhedens ånd live op i mit hjerte."

пустынники — пустыня — ørken. De gamle kirkefædre levede ofte som eremitter i ødemarken.

жёны — kvinder. I moderne russisk er жена en kone, og kvinde hedder женщина.

непорочны — lydefri. Порок betyder last, lyde.

возлетать — flyve op.

заочны — usynlig. Ordret "på den anden side af øjet.
Око er det gamle ord for øje. Det lever videre i slægtninge som очки — briller, очко — point, "øje".

средь — mellem.
Et kirkeslavisk forholdsord, der nu hedder — среди.

дольних — dalenes. Moderne russisk har долина — dal og fra bibelen husker vi: jordens jammerdal.

умиляет
Милый betyder kær, øm.

Всех чаще
Egentlig en moderne sammensat højeste grad, men den passer fint ind i sammenhængen.

уста — mund.
Et gammelt flertalsord, som er gået af brug. Nutidens ord — рот ville her have været et stilbrud.

падший — falden.
Fortids tillægsmåde. Verbet hedder пасть og er velegnet til faldne kvinder, men falder man over en sten, bruges verbet упасть.

неведомый — ukendt.
En gammel nutids tillægsform af et nu glemt verbum вести. Verbet er lig vores vide.
Tilbage i russisk er Бог весть — Gud ved, ведь — jo, ведьма — heks.

сей — ejefald af сея, der hunkøn af сей — denne.
Stedordet er gået af brug, men tilbage er mange faste udtryk: сейчас, сегодня, сию минуту, до сих пор, сего года, сего месяца.

не примет — ikke får.
Принять er en omskrivelse af det oprindelige verbum, som ikke har stilistisk betydning.

мне в сердце — i mit hjerte.
Læg mærke til at hverken "У меня в сердце" eller "В моём сердце" går her.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel