Алик Фарбер - Alik Farber
Алик Ошмянскй - Alik Oshmjanskij
Musikalske spor af en svunden tid

Engang i halvfjerdserne fik jeg lov at tage en kopi af et bånd med snesevevis af ting, man ikke kunne købe i Sovjet.
Enkelte stemmer og numre kendte jeg, men det meste var nyt land, og jeg spillede mit bånd til det næsten var slidt op.
Forleden dag var jeg som så ofte på nettet og havnede ad russiske stier på Jutuben, som jeg kun har besøgt et par gange før.
Men den russiske indgang slog døren op til et møde med fortiden, for der lå tre af de numre,
jeg i hine halvfjerdsere havde yndet mest. I en meget bedre gengivelse og med oplysninger om sangeren.
Nedenunder finder i de tre numre, samt alt det jeg fandt ud af.

***

Det er en historie, der passer fint ind i Sovjets hverdag.
Partiet kunne ikke lide musik, der ikke byggede kommunismen op, men selv kommunister kunne have menneskelige svagheder,
og i tresserne, var der en ledende ukrainsk ping med en ulykkelig kærlighed til den forbudte musik.
På en eller anden måde kom han i forbindelse med en ung jødisk musiker og, utroligt, men sandt,
stillede udstyr til dennes rådighed, så han i fred der kunne indspille det til pingen, som folket ikke måtte høre.
Den unge mand kaldte sig som øverst i overskriften og det navn ligger de under på Jutuben.
Tys-tys indspilninger fra tresserne, der nu er tilgængelige for hvermand.

Farber-Oshmjanskij klarede sig ganske godt med sin musik,
blandt andet var han, oh, så sovjetisk, leder af et zigøjnerorkester, men i 1975 emigrerede han.
Han bor nu under sit borgerlige navn i den amerikanske engleby og er ude af sagaen,
for vi tager til tressernes jødisk-russiske ukrainske musikverden.

***

En argentinsk tango kom til Rusland i 1911 og slog voldsomt an.Adskillige kendte ting er skrevet til den melodi, herunder det første af Farbers numre.
Tangoen giver forklaringen på det mærkværdige spørgsmål om Argentina i første linje.
Kahovka ligger ved Dneprs munding.
Dompromtrest findes ikke i den store ordbog over russiske forkortelser.
Men ordet et tydeligvis sat sammen af "dom" eller en afledning af dom,
af "promyslennost" eller et nærbeslægtete ord
og af "trest", dvs sammenslutning.
Alt i alt skulle det give: Sammenslutingen af virksomher for bolig- opførsel, indretning mm.
Farber fletter flere steder jiddisch ind i den russiske tekst.
Jeg "oversætter", hvor der ikke er tvivl om meningen.
Ellers skriver jeg om til dansk udtale efter mine almindelige regler for kyrilliske bogstaver.
Klik her.

Зачем, скажите, вам чужая Аргентина?
Вот вам история каховского раввина,
Kоторый жил в такой прекрасной обстановке
В таком чудесном городе Каховке.

И у раввина была зайнэ дочка Энта,
Такая тонкая, как шелковая лента,
Такая чистая, как мытая посуда,
Такая умная, как целый том Талмуда.

И женихов у этой Энты было двое:
Портной Абраша мыт ды парикмахер Яша, -
И каждый день меняя Яшу на Абрашу
Она сводила женихов с ума.

Ой вэй,

Переворот случился в городе Каховке,
Переворот свершился в Энтиной головке:
Приехал новый управитель Домпромтреста
И наша Энта не находит места.

Иван Иванович высокий, чернобровый,
Такой красивый и на вид почти здоровый,
А сапоги на нем «шевровые»,
А сапоги на нем почти что новые.

Однажды раввин не находит дома Энты,
А офн тыш лежит послание в конверте,
А в том послании всего четыре слова:
«Прощай, уехала. Гражданка Иванова».

Ой ой ой ой, чтож это такое,
Приехал хозер и натворил такое,
Ой а макэ дир эн пунэм!
И кое что другое,
Зачем увез он дочь мою?!

Ой а макэ дир эн пунэм,
Паралич дир ин мозгез!
Зачем увез он дочь мою?!

И перестал молиться раввин Богу,
И перестал ходить он в синагогу,
И сбрил бороду, усы и стал он франтом,
Теперь он числится одесским коммерсантом.
Sig mig, hvad vil I med det fremmede Argentina?
Her har I historien om en rabbiner fra Kahovka,
Som levede under dejlige forhold
I den vidunderlige by Kahovka.

Og rabbineren havde sin datter Enta;
Så fin i det, som et silkebånd,
Så ren, som vasket service,
Så klog, som en hel bog fra Talmud.

Og denne Enta havde to friere:
Skrædderen Abrasha og frisøren Jasha,
Og hver dag skiftede hun Jasha ud med Abrasha
Og fik frierne til at gå fra forstanden.

Å ve,

Der hændte en omvæltning i Kahovka,
Der skete en omvæltning i Entas hoved:
Der kom en ny leder af Dompromtrest
Og vor Enta kan ikke finde ro.

Ivan Ivanovitj er høj med sorte bryn,
Rigtig køn og næsten rask af udseende,
Og hans støvler er af "gedeskind",
Og hans støvler er næsten ny.

En dag finder rabbineren ikke Enta hjemme,
Og på bordet ligger en meddelelse i en konvolut,
Og i den meddelelse er kun fire ord:
"Farvel, bortrejst. Borgerinde Ivanova".

Oj, oj, oj, oj, hvad er dog det for noget,
Der kom en hozer og lavede sådant noget,
Oj, a make dir en punem!
Og lidt mere,
Hvorfor har han ført min datter bort?!

Oj, a make dir en punem,
Lammelse dir ni mozgez!
Hvorfor har han ført min datter bort?!

Og rabbineren holdt op at bede til Gud,
Og han holdt op med at gå i synagogen,
Og han barberede al skægget af og blev laps,
Nu er han blandt Odessas handelsfolk.

Den næste sang om flammende attrå, har endnu mere jiddish.
Også her omskriver jeg til danske bogstaver.
Det betyder ordene har været to gange igennem omskrivning og jeg nærer ingen falske håb om de ligner rigtig jiddish,
men de gengiver i hvert fald udtalen.
Sidste vers er med latinske bogstaver, som jeg fandt teksten på Jutuben, men den udgave har jeg ikke fidus til.
Jeg er ret sikker på, det er et forsøg på at skrive jiddish for folk, der kun kan prærieengelsk.
"Kinder machen", giver dog sig selv.
I tredje vers spilles der ord på Jessentuki, en by i det nordlige Kaukasus,
og et ord, der i jiddisch vistnok betegner en intim legemsdel.
Klik her.

Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь!
Без вас, Рахиля , жить я не могу.
Рахиля, мы поженимся, - поправитесь,
Не надо будет ехать вам в Баку.

Афн бойдем бактзах кнышес
Финем тухес шитсэх мел
Аз дер тоте трент ди моме
Киндер махен зах алейн


Рахиля, вы прекрасны, как Венера,
Но вырастет у вас большой живот.
А нет, так пусть возьмёт меня холера,
Но раньше пусть она тебя возьмёт.

Афн бойдем бактзах кнышес
Финем тухес шитсэх мел
Аз дер тоте трент ди моме
Киндер махензах алейн


Рахиля, мы поедем в Ессентукес,
Где промеж синих гор встаёт рассвет.
А если нет, так кишен мир ен тухес,
И у меня терпенья больше нет.

Афн бойдем бактзах кнышес
Финем тухес шитсэх мел
Аз дер тоте трент ди моме
Киндер махензах алейн

Oyfn boydem bakt zakh knishes
Funem tokhes shit zakh mel
Az der tote trent der mome
Kinder makhen zakh aleyn.

Rahilja, fanden tage jer, jeg kan lide Dem!
Jeg kan ikke leve uden Dem, Rahilja.
Rahilja, vi gifter os, tag og kom Dem,
De behøver ikke at rejse til Baku.

Afn bojdem baktzah knyshes
Finem tuhes shitseh mel
Az der tote trent di mome
Kinder mahen zah alejn


Rahilja, De er skøn som Venus,
Men der vokser en stor mave ud på Dem.
Og hvis ikke, så gid koleraen tage mig,
Men gid den tager dig først.

Afn bojdem baktzah knyshes
Finem tuhes shitseh mel
Az der tote trent di mome
Kinder mahen zah alejn


Rahilja, vi rejser til Jessentukes,
Hvor det lysner mellem blå bjerge.
Og hvis ikke, så kishen mir en tuhes,
Og jeg kan ikke vente længere.

Afn bojdem baktzah knyshes
Finem tuhes shitseh mel
Az der tote trent di mome
Kinder mahen zah alejn

Oyfn boydem bakt zakh knishes
Funem tokhes shit zakh mel
Az der tote trent der mome
Kinder makhen zakh aleyn.

Som I kan se lige nedenunder påstås en vis V. Rudenkov at stå for såvel melodi som tekst til den sidste sang.
Det er måske rigtigt, selv om også den tekst kendes i en mængde udgaver.
Rudenkov lader ejeren hedde Pljar, Farber synger Kljar og fast står,
at der i begyndelsen af forrige århundrede var en ulærd frisør i Kijev ved navn Solomom Shkljar,
der havde utrolig held med at åbne en danseskole.

 
Farber udleverer morsomt og uden nedladenhed i sin sang, de udannede jøder fra landet,
der talte jiddisch og til nød lidt ukrainsk med omegnens bønder.
Kom de til de store byer, hvor sproget var russisk blev de ofte til grin.
Udtalemæssigt havde de besvær med det russiske "r", man siger "kartavit", om den talefejl.
Oversat til dansk betyder det, de ikke kunne aflægge det vesteuropæiske "r" fra jiddisch, det samme "r" som i dansk, tysk og fransk.
Og grammatisk lavede de mængder af småfejl.
Derfor skal I passe lidt på den russiske tekst. Den giver, hvad der synges, ikke hvad der burde være blevet.
Hvorom alting er, finder jeg stadig sangen både morsom og sød.
Klik her.
ШКОЛА БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

Это школа Соломона Кляра,
Школа бальных танцев, вам говорат.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперод и две назад.

Кавалеры приглашают дамов!
Там, где брошкиа, там, кажется, перод.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад на оборот.

Дамы, приглашают кавалеров!
Там, где халстук, там, кажется, перод.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад на оборот.

Тётя Соня, не крутите задом!
Это не пропеллер, а вы не самолёт.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад на оборот.

Дамы, не сморкайтесь в занавески!
Это неприлично, вам говорат.
Это неприлично, негигиенично
И несимпатично, вам говорат.

Эй, вы люди, помогите Бове!
Помогите Бове, вам говорат.
Он наделал лужу в коридоре.
Шаг вперод и две назад.

Адик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорат.
Вы мне попробуйте, замените,
Шаг вперод и две назад.

Это школа Соломона Кляра,
Школа бальных танцев, вам говорат.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

DANSESKOLEN

Det er Solomon Kljars skole,
Danseskole, hører I.
To skridt til venstre, to skridt til højre;
Et skridt frem og to tilbage.

Herrerne byder damerne op!
Der, hvor brosjen er, er vistnok forsiden.
To skridt til venstre, to skridt til højre;
Et skridt bagud til omdrejning.

Damerne byder herrerne op!
Der, hvor slipset er, er vistnok forsiden.
To skridt til venstre, to skridt til højre;
Et skridt bagud til omdrejning.

Tante Sonja, lad være med at kredse med bagdelen!
Det er ingen propel, og De er ingen flyvemaskine.
To skridt til venstre, to skridt til højre;
Et skridt bagud til omdrejning.

Damer, hold op med at snyde næsen i gardinet!
Det er ikke pænt hører I.
Det er ikke pænt, ikke hygigiejnisk
Og ikke sympatisk, hører I.

Hej, I folk, tag og hjælp Bova!
Tag og hjælp Bova, hører I.
Han har lavet en pyt i korridoren.
Et skridt frem og to tilbage.

Adik Rabinovitj, jeg må gå ud,
Jeg må gå ud, hører De.
Prøv De at erstatte mig,
Et skridt frem og to tilbage.

Det er Solomon Kljars skole,
Danseskole, hører I.
To skridt til venstre, to skridt til højre;
Et skridt frem og to tilbage.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel