Velkommen
til Ebbes elektronhimle:


Syv dansk-russiske himle for sjæle,
der vil vide mere om alt muligt russisk.


Jeg laver ikke så mange sider mere, som jeg har gjort, men det hænder
og det hænder oftere, jeg har en gammel side på bedding til eftersyn.
Har, eller får du, lyst til at få at vide, når noget rør sig,
så send en majl til Spindel og mærk den "himmel".
Det er alt, men det er nok til at komme med på vognen.

Klik her og hør som indledning Murka,
en her ukendt, men I Rusland en af alle kendt melodi.
Du kan finde historien bag den i sanghimmelen.

 

Russik Sproglære ligger som pdf nedenunder.
Brug den selv, brug den til undervisning, men brug den ikke til at lave penge.

Sproglæren fra 14. 2. 2012
er erstattet 13. 11. 2012

Jeg fandt en mindre fejl øverst side 2.

Russisk SproglæreDen syvende himmel

Filmhimmel

Lyrikhimmel

Samfundshimmel

Sanghimmel

Sproghimmel

Teksthimmel

 

Tilbage til Ebbe

Spindel