DANSK

 

Her er nogle gode råd fra Søren Brandt


1: Sammenblanding af udtryk hører til en af de almindeligste sprogfejl.

2: Passivformer bør tilstræbes at blive undgået.

3: Medmindre det ikke er misvisende, skal man ikke bruge nægtende udtryk, der ikke fører til klarhed.

4: Husk, at sætte komma foran at undtagen foran et udsagnsord i navneform.

5: Læs omhyggelig korrektur for at se om har glemt et ord.

6: Ved gennemlæsning af din tekst vil du ved gennemlæsning opdage en del gentagelser der kan undgås ved gennemlæsning af din tekst.

7: En forfatter må ikke ændre din synsvinkel midt i en sætning.

8: Og en sætning må ikke begynde med et sideordnende bindeord.

9: Spar på udråbstegn!!!

10: (Husk også at spare på parenteser [også de kantede] for de forvirrer (som oftest) kun læserne).

11: Måske de fleste forbeholdende udtryk kan næsten altid sagtens udelades, så din tekst jo sikkert virker lidt
 mere overbevisende.

12: Efter at have skrevet teksten skal alle ordene hænge sprogligt sammen.

13: Henførende sætninger bevirker fejl, der ikke står på deres rette plads.

14: At fejlcitere er at rette smed for bager.

15: Skriv rimelig tjekket og vær forsigtig omkring modeudtryk der er in.

16: De tillægsagtige tilbagevisende stedord kræver altid sin styrelse i ental.

17: Man bør drage foranstaltninger for fejlbrug af faste forbindelser.

18: Sidst, men ikke mindst, sky klicheer som pesten og find bæredygtige alternativer.

 

Tilbage til Ebbe

Spindel