ASPEKT
mening og anvendelse


Nedenunder følger, med let ændret opsætning, et kapitel fra RussiskSproglære
 

Aspektbrug:

Sammenhængen mellem russernes opfattelse af tidens gang og deres brug af aspekt og form kan opstilles således, hvorved mulighederne i parentes er undtagelser til særlig brug.


perfektiv imperfektiv
fortid: præteritum, (præsens) præteritum, (præsens)
samtid: (præsens) præsens
fremtid: præsens, (præteritum) futurum, (præsens)


I fortid og fremtid er de perfektive former langt de hyppigste.

 

 

Aspektbrug og fortid.

Ved flere verber udtrykker ipf asp samtidighed.
Ved flere verber udtrykker pf asp rækkefølge.
De to aspekter har fredelig sameksistens.
Он лежал в постели и читал газету
Она надела пальто, взяла шляпу и ушла
Маша убрала посуду, а Юра помогал ей
Он читал, когда кто-то постучал в дверь
Han lå i sengen og læste avis
Hun tog frakken på, tog hatten og gik
Masha tog af bordet og Jura hjalp hende
Han læste, da nogen bankede på dørenTilfælde hvor man bruger ipf asp.

Gentag eneller sædvanlig handling.
Handling i sin udvikling.
Ufuldendt handling.
Afbrudt handling.
Negeret handling.
Obs: Hvis resultatet af handlingen foreligger, bruges pf asp.
Я не раз просил его, но он не разрешал
Он писал книгу долго, три года
Меня убивали, да, как видите, не убили
Я думал о ней, когда вдруг увидел её
Он брал эту книгу в библиотеке
Он взял эту книгу в библиотеке
К вам приходил товарищ
К вам пришёл товарищ
Кто открывал окно?
Кто открыл окно?
Зачем вы вставали?
Зачем вы встали?
Jeg har bedt flere gange, men han gav ikke lov
Han skrev længe på bogen, tre år
Man var godt i gang med at dræbe mig, men, som I ser, fik de mig ikke slået helt ihjel
Jeg sad og tænkte på hende, da jeg pludselig fik øje på hende
Han har haft denne bog hjemme fra biblioteket
Han har denne bog hjemme fra biblioteket
Der har været en kammerat for at besøge Dem
Der er kommet en kammerat for at besøge Dem
Hvem har haft vinduet åbnet?
Hvem har åbnet vinduet?
Hvorfor har De været oppe?
Hvorfor er De stået op?Tilfælde hvor man har et valg, med forskellig mening, mellem ipf og pf asp.

Ved benægtede sætninger.
Handlingen understreges med ipf asp, resultatet med pf asp.
Spørgsmål vil derfor tit komme i ipf asp, beretning om enkelthandlinger i pf asp.
Flere handlinger i rap kan ses som enkelte handlinger, dvs, man bruger ipf asp.
Eller de ses som en samlet pakke, dvs, man bruger pf asp.
Uanser hvad, er en tilknyttet infinitiv i pf asp.
Она ничего не отвечала
На этот вопрос она не ответила
Вы получили письмо?
Нет, не получал
Жаль, но я не получил твоё письмо
Вы не встречали её в институте?
Он не встретил её, так как опоздал
Он долго решал задачу, но так и не решил
Вы ещё раз проверили, заметил он или нет?
Проверял уже утром, когда его не было
Это вы заказывали суп овощной?
Вы заказали суп?
Он оставался там сегодня?
Сегодня он остался на заводе
Он пробовал несколько раз открыть дверь
Он попробовал несколько раз открыть дверь
Каждый день проходил для меня бесследно
Каждый из этих дней прошёл для меня бесследно
Они не считали, сколько раз подступили слёзы, и повторились вопросы, и забылись, а потом вспомнились и повторились вопросы, второпях прерванные рассказы.
Я уже счёт потерял, сколько раз проехал по этой дороге, езжу по ней подва- три раза в год. В общем, раз полтораста я по ней уже проехал, не меньше
Hun svarede intet
Det spørgsmål kunne hun ikke svare på
Fik De mit brev?
Nej, det gjorde jeg ikke
Det er ærgerligt, men jeg fik ikke dit brev
Mødte De hende ikke på instituttet?
Han tog ikke imod hende, da han blev forsinket
Han sad længe og ville løse opgaven, men han kunne ikke
Har De kontrolleret en gang til, om han har lagt mærke til noget?
Jeg kontrollerede det allerede i morges, da han ikke var til stede
Er det Dem, der bestilte grøntsagssuppe?
Har De bestilt suppe?
Blev han tilbage i dag?
I dag blev han tilbage på fabrikken
Han prøvede et par gange at åbne døren
Han prøvede et par gange at åbne døren
Hver dag gik sporløst for mig
Hver af disse dage gik sporløst for mig
De regnede ikke efter, hvor mange gange tårerne kom op i øjnene og spørgsmålene blev gentaget og glemt og derpå erindredes og gentoges spørgsmålene fra de i skyndingen afbrudte fortællinger
Jeg har allerede opgivet at føre regnskab med, hvor mange gange, jeg har kørt denne vej, jeg kører en to-tre gange om året. Alt i alt, en halvanden hundrede gange har jeg allerede kørt den, mindstTilfælde hvor man vil bruge pf asp.

Et tidsforløb, set som en helhed.
En fortidig handling med virkning i nutiden.
Fortsætter selve handlingen bruges ipf. præsens.
Меn ipf asp, hvis handlingen negeres.
Der er mange idiomatiske udtryk med pf asp.
Он прожил всю жизнь в деревне
Два месяца она просидела дома
Я устал
Мы договорились
Пьеса мне очень понравилась
Эта пьеса мне в детстве нравилась, а теперь нет
Он взял вдруг да поцеловал её
Она чуть не упала
Они зашли было к нам домой
Han levede hele livet i en landsby
I to måneder sad hun hjemme
Jeg er træt
Vi er enige
Jeg kunne vældig godt lide stykket
Jeg holdt af stykket i min barndom, men det gør jeg ikke nu
Med et kyssede han hende
Hun var lige ved at falde
De ville have kikket ind og besøgt osTilfælde hvor man bruger ipf. præsens til at udtrykke fortidighed.

Fortsætterden fortidige handling inutiden, bruges ipf præsens.
Hvis den fortidige handling strækker sig ind i nutiden,bruges ipf. præsens.
"Бывало" + ipf. præsens: plejede at.
Ipf. præsens kan live op på fortiden.
Она занимается уже больше часа
Вы давно меня ждёте?
А он, бывало, сидит и разговаривает с нами
Подошла она ко мне и говорит
Помню, идём мы однажды с отцом по лесу
Hun har allerede øvet i mere end en time
Har De ventet længe på mig?
Men han plejede at sidde og snakke med os
Hun kom hen til mig og sagde
Jeg husker, far og jeg engang går inde i skovenTilfælde hvor man bruger pf. præsens til at udtrykke fortidighed.

Handlinger i fortiden, der kunne tænkes at ville gentage sig er "mulig fremtid", dvs pf præsens.
"Бывало" + pf. præsens: det kunne hænde og det kan ske igen.
Den uventede, pludselige handling i fortiden udtrykkes med "как" + pf præsens.
Бывало, приду домой, сяду за книгу и зачитаюсь до позднего вечера
За последнее время забежит она ко мне, поплачет, повздыхает, чувствую,что хочет мне довериться, да всё не решается
Он глядел на неё, да как засмеётся
Он долго терпел, а вдруг как закричит
Det kunne hænde, jeg kom hjem, sætter mig med en bog og læser i et væk til langt ud på aftenen
På det sidste kommer hun løbende til mig, græder lidt og snøfter, jeg kan føle, hun vil betro sig til mig, men at hun ikke kan få sig til det
Han så på hende og med et gav han sig til at le
Han holdt ud længe, men pludselig skreg han
 

Aspektbrug og nutid.

Ved alle udtryk for en hengivelse i nuet bruges ipf. præsens.
Men er der en nutid bag denne hengivelse? Er nutid andet end en grænseværdi?
Starter fremtiden om et lillebitte øjeblik, så er fortiden også uendeligt tæt på en.
Den kan have virkninger, ja, fortsætte, lige nu og videre. Måske vil fortiden gentage sig og omringe dig?
Hvorom alting er, russere opfatter, som danskere, altid, dvs "naturlovenes" tid, som samtid og bruger ipf præsens.
Они решают задачу
Она говорит по телефону
Они танцуют
Солнце восходит на востоке и заходит на западе
Книга делится на главы
У неё хороший муж: он ходит по магазинам, помогает ей по дому
Она принимает душ каждое утро
И он, бывает, ошибается
De er ved at løse opgaven
Hun taler i telefon
De er ude at danse
Solen står op i øst og går ned i vest
En bog opdeles i kapitler
Hun har en god mand. Han køber ind, hjælper hende i huset
Hun tager brusebad, hver morgen
Også han tager til tider fejl
Obs: Det afgørende ved sidste sætning er, han ikke er ufejlbarlig,
ikke frygt for, hvad han kan finde på.Tilfælde hvor man bruger pf. præsens til at udtrykke nutidighed.

Fornemmelsen om tidens gang er ikke altid så fast: "Det kan ske", "fra tid til anden" osv.
Sådanne udtryk er på russisk tit "mulig fremtid", dvs man bruger pf præsens!
У неё хороший муж: он и по магазинам сходит, и ей по дому поможет
Чуть объяснишь она всё сразу поймёт
Красиво всё, ничего не скажешь
Он, бывает, и забудет, что обещал
Иной раз с ней поздороваешься, а она не ответит
Ну, всегда что-нибудь да забудешь, приходится всё переделывать
Нет-нет да и взглянет она на меня
Hun har en god mand, han gør både indkøb og hjælper hende i huset
Man behøver kun at forklare ganske lidt, hun forstår straks det hele
Alt er smukt, det må man sige
Det hænder, han glemmer, hvad han har lovet
Sommetider kan man hilse på hende, men hun svarer ikke
Åh, altid glemmer du noget, nu må det hele laves om igen
Fra tid til anden ser hun på mig
I fortid har denne konstruktion på normal vis ipf asp.
Нет-нетда и ошибался он Det kunne ske han tog fejl
 

Aspektbrug og fremtid.Tilfælde hvor man bruger futurum.

Gentagen og sædvanlig handling.
Men det mulige resultat overvinder ikke sjældent sædvanen, dvs, man bruger pf asp.
Handling uden begrænsning.
Hvis man frygter, tålmodet kan blive sat på prøve, antyder man med pf asp en grænse.
Benægtede sætninger.
Også her overvinder konkrete afvejelser tit den imperfektive tendens.
А Игорь будет жить в маленьком городке, вставать рано и ловить кильку
Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить успех переговоров
Он всегда поможет в беде
Ты будешь здесь сидеть, пока я не приду
Я буду ждать тебя здесь
Я подожду тебя здесь
Он не будет кушать сейчас
Она не собирается приезжать
Ты только не бойся: к тебе я больше приставать не буду
Она не проговорится, будьте спокойны!
Я к вам не вернусь больше
Чего я не сделаю для вас!
Men Igor vil komme til at bo i en lille by, stå tidligt op og fange kilka
Vi vil gøre alt af os afhængende for at sikre forhandlingernes succes
Han er altid rede til at hjælpe i nøden
Du bliver siddende her, til jeg kommer
Jeg vil vente på dig her
Jeg venter på dig her
Han vil ikke spise nu
Hun har ikke tænkt sig at komme
Vær du ikke bange, jeg skal ikke trænge mig på mere
Hun taler ikke over sig, vær bare rolig!
Jeg kommer ikke tilbage til Dem mere
Hvad vil jeg ikke gøre for Dem!Tilfælde hvor man har et valg mellem ipf og pf asp.

Det almene og det konkrete: En pige taler med sin frue.
Ipf asp er høfligere ved almene spørgsmål!
Men en konkret problemstilling kræver pf asp.
Сейчас, Анна Ивановна, я буду вам платье гладить. После того я буду завтракать а потом я буду мыть посуду.
Вы хотите сказать, Маша, что вы выгладите моё платье, позавтракаете, вымоете посуду и отнесёте на почту письмо - до обеда.
Вы будете выходить?
Вы будете сейчас кушать?
Съешь пирог?
Nu, Anna Ivanovna, vil jeg stryge Deres kjole. Derpå skal jeg spise frokost og derefter vil jeg vaske op.
De ønsker at sige, Masha, at De får strøget min kjole, spist frokost, vasket op og bragt brevet til posthuset, før middag.
Skal De af nu?
Vil I spise nu?
Vil du have kagen?Tilfælde hvor man bruger pf asp.

Liggerder en objektiv umulighed i en benægtelse, bruges pf asp.
Den konkrete betydning af pf asp gør det til langt det mest brugte!
Der er mange idiomatiske udtryk med pf asp.
На смерть глаза не закроешь. Она тебе их закроет
Ну, как ему докажешь?
Я никак не пойму тебя
Слезами горю не поможешь
Она сейчас оденется и выйдет на улицу
Я сейчас узнаю
Конечно, она решит задачу
Пойди домой, а то замёрзнешь
Любой прохожий скажет тебе
Только он поймёт меня
Хватит говорить глупости
Подумаешь, капитал!
А я никак не вспомню
Man kan ikke lukke øjnenefor døden. Den lukkerøjnene på en
Hvordan vil du få ham til at indse?
Jeg kan overhovedet ikke forstå dig
Med tårer afhjælper man ikke sorgen
Hun klæder sig på nu og kommer ud
Det finder jeg straks ud af
Selvfølgelig kan hun løse opgaven
Gå hjem, ellers kommer du til at fryse
Enhver forbipasserende kan sige dig det
Kun han vil forstå mig
Så er det nok med alle de dumheder
Skulle det være en kapital?!
Jeg kan overhovedet ikke erindre migTilfælde hvor man bruger ipf. præsens til at udtrykke fremtidighed.

Ved nær fremtid og planlagt, fjernere fremtid.
Куда выидёте сегодня вечером?
Летом мы едем на юг
Hvor skal I hen i aften?
Til sommer tager vi sydpåTilfælde hvor man bruger pf. præteritum til at udtrykke fremtidighed.

Disse talesprogskonstruktioner svarer ofte til danske.
Если ты мне не поможешь, я пропала
Я, пожалуй, пошёл
Ну, как, отдохнули? Хорошо. Теперь встали, пошли!
Ты плохо отвечаешь, а зачем? Подумал хорошенько и ответил
Hvis du ikke hjælper mig, er jeg fortabt
Nå, jeg er vel gået
Nå, har I fået hvilet ud? Det var godt.Så er det op nu, vi må af sted!
Du svarer ikke godt for dig, hvorfor dog? Tænk dig godt om og svar så
 

Aspektbrug og infinitiv.Tilfælde hvor man bruger ipf asp.

Ved begyndelse, fortsættelse eller afslutning.
Ved evne, formåen eller sædvane.
Ved fysisk eller psykisk udmattelse.
Ved almen ret og almindeligt forbud.
Ved benægtet infinitiv.
Obs: Benægtes ikke infinitiven er der to hovedmuligheder.
Der benægtes en nødvendighed, dvs, udtrykkes nyttesløshed. Her bruges ipf asp.
Der benægtes en mulighed, dvs, udtrykkes en umulighed. Her bruges pf asp.
Denne skelnen er meget hyppig med "нельзя".
Ved enkelthandlinger er pf asp næsten enerådende, men:
Obs: Tilskyndelse til at begynde en enkelkelthandling udtrykkes med ipf asp.
Она сразу же стала рассказывать
Мы продолжали обсуждать вопрос
Он умеет играть на гитаре
Она привыкла рано вставать
Я устал слушать тебя
Мне надоело это терпеть
Ей разрешили выходить на улицу
Ваша обязанность следить за порядком
Прошу вас не задерживаться
Невозможно не любить её
Не стоит пробовать
Мне не нужно сдавать экзамен
Мы не можем открыть дверь
Она не была в состоянии ответить
Здесь улицу нельзя переходить
Здесь улицу нельзя перейти
Можно мне примерить этот костюм?
Примерочная свободна, можете примерять!
Можно налить чаю? Или кофе будете?
Можно наливать чай?
Hun begyndte straks at fortælle
Vi fortsatte med at overveje spørgsmålet
Han kan spille guitar
Hun er vant til at stå tidligt op
Jeg er træt af at høre på dig
Jeg gider ikke længere finde mig i det
De gav hende lov til at gå udenfor
Det er jeres opgave at sørge for orden
Jeg beder jer om ikke at blive hængende
Man kan ikke andet end holde af hende
Det nytter ikke at prøve
Jeg behøver ikke at gå til eksamen
Vi kan ikke åbne døren
Hun var ikke i stand til at svare
Du må ikke gå over gaden her
Du kan ikke komme over gaden her
Må jeg prøve dette sæt tøj?
Prøverummet er frit, vær så venlig
Må jeg skænke te? Eller vil De have kaffe?
Må jeg skænke te?Forskellige tilfælde.

Gentagne handlinger.
Ipf asp er mest brugt, men pf asp bruges hyppigt for at udtrykke "mulig fremtid".
Læg mærke til tidsudtrykkene nedenunder.
I fjerde eksempel vinder det ønskede resultat over det daglige mas med stoffet.
Upræfigerede bevægelsesverb er kobles med ipf asp, præfigerede hyppigt med pf asp.
I samtale, hvor en enkelthandling har infinitiv i pf asp, kommer denne op igen i ipf asp.
Газету вы всегда можете взять у меня
Вы можете приходить ко мне по субботам
Вы всегда можете прийти ко мне в субботу
Я хочу изучить русский язык
Вчера мы ходили собирать грибы
Он пошёл внутрь купить носки
Мы должны провести такой эксперимент
А когда его проводить?
Avisen kan De låne af mig til enhver tid
I kan komme om lørdagen
I kan altid komme på en lørdag
Jeg vil lære russisk
I går var vi ude og samle svampe
Han er gået indenfor for at købe sokker
Vi må lave et sådant forsøg
Og hvornår skal det være?
I fortid ville samtalen have gået således:
Такой эксперимент уже был проведён
А когда его проводили?
Et sådant forsøg var allerede lavet
Og hvornår havde man lavet det?
 

Aspektbrug og imperativ.Benægtet imperativ.

Ipf asp er et forbud eller en almen formaning.
Pf asp er en konkret advarsel!
Не говори ему об этом!
Не забывайте прочесть грамматику!
Смотри, не скажи ему об этом!
Смотри, не забудь свою книгу!
Snak ikke om det til ham!
Glem ikke at læse grammatikken!
Pas på, du må ikke sige det til ham!
Se til, du ikke glemmer din bog!Ubenægtet imperativ, ipf asp.

Gode råd.
Tilskyndelse til flere samtidige handlinger.
Tilskyndelse til at gå i gang.
Каждый день занимайся зарядкой!
Пишите! Звоните!
Сиди спокойно и читай книгу!
Лежи спокойно и спи!
Входите, входите не стесняйтесь
Всё понятно? Теперь пишите!
Gør gymnastik hver dag!
Husk at skrive og ringe!
Sid stille og læs i bogen!
Lig roligt og sov!
Kom endelig ind, vær ikke bange
Er alt klart? Skriv så!Ubenægtet imperativ, pf asp.

Et konkret forslag, en bøn.
Tilskyndelse til at gøre noget uden den talendes nærvær.
Tilskyndelse til flere efterfølgende handlinger.
Опусти деньги и оторви билет
Разденься и сядь вон туда
Будьте добры, откройте окно
Сонь, дай-ка мне соль, пожалуйста
Миш, сдай-ка и мою книгу, а?
Этот рассказ прочитайте дома
Kom pengene i og tag en billet
Klæd dig af og sæt dig derover
Vær venlig at åbne et vindue
Sonja, stik mig lige saltet, vil du
Misha, aflever lige min bog også, hvad?
Denne fortælling kan I læse hjemmeTilfælde, hvor man kan vælge.

Hvis man samtykker i en bøn.
I almene situationer bliver ipf asp opfattet som den høflige form.
Можно войти? - Входите
Можно войти? - Войдите
Приходите к нам на обед
Придите сейчас же!
Заходи ко мне в среду
Зайдите ко мне в бюро завтра!
Må jeg komme ind? - Ja da, kom endelig ind
Må jeg komme ind? - Ja, kom ind
Kom til middag hos os
Vil I straks komme!
Kik indenfor på onsdag
Kom ind på mit kontor i morgen!
 

Tilbagetil Ebbe

Spindel