100 ведущих политиков России в 2010 годуNedenfor er listen over de hundrede mest indflydelsesrige mennesker i Rusland 2010.
Måned for måned opstiller 50 ledende politiske kommentatorer en sådan liste
og følgende opsummerer således de tolv månedslister.
Den oprindelige liste med kommentarer ligger her

Min liste fra 2009 ligger her
Min liste fra 2008 ligger her
Min liste fra 2007 ligger her
Min liste fra 2006 ligger her
Min liste fra 2005 ligger her.
Min liste fra 2004 ligger her.
Min liste fra 2003 ligger her
Min liste fra 2002 ligger her
Min liste fra 2001 ligger her

Hvordan sådanne navne udtales, kan du lære her

Nezavisimaja gazeta kalder listens personer for politikere, men det passer slet ikke med danske forestillinger.

Øverst finder I landet dobbeltledelse og folk fra deres sekretariater:
1, 2, 4, 5, 8, 10

Der er ministre og administrative ledere. Deres indflydelse er vokset
3, 9, 11, 12, 15, 16-17, 16-17, 18, 19, 24, 26, 33-34, 35, 44-46, 49-50, 56-57 
Shojgu er bevis på at folkekærhed ikke er det samme som indflydelse.
I mange år har han været den mest populære leder i Rusland efer først Putin, så Putin og Medvedjev.

Der er politikere med regional magtbase:
58, 62, 63, 64, 65, 72, 89-90 

Der er folk fra erhvervslivet, statsligt som privat:
13-14, 21, 22, 29, 38, 40-41, 49, 56-57, 65, 77, 83, 87   

De fleste af dem ovenover, som i det hele taget på listen, er medlem af langt det største parti, Edinaja Rossija:

Der er folk fra kirken: 7

Endelig er der partipolitikere fra Dumaen:
a. Edinaja Rossija:
13-14, 80, 91-93, 96, 97-98.
b: Andre partie:
30-31, 39, 53.

PS: Der er kun fem kvinder på listen, men to blander sig med de rigtig tunge drenge:
11, 19, 58, 76, 85

PS:  Avisen betoner i år, at den den ny magtelite, der kom til med Putin, nu har stabiliseret sig. Det er svært at komme ind på listen, og mange falder ud igen uden at kunne bide sig fast. Rigtigt store hop den ene eller anden vej er blevet sjældne. I 2009 er der kun fire eksempler:

Det gik stejlt opad for Hloponin, der strøg fra plads 94 til plads 18, og for Artemjev der bragede ind på plads 44-46.
Det gik brat nedad for Milovidov, der fra plads 56 røgt helt ud af liste, og endnu værre gik det for Luzhkov der fra plads 23 ganske vist tilsyneladende kun røg ned på listens plads 64, fordi denne afspejler den gennemsnitlige indflydelse over tidsrummet, men i december tabte alt på gulvet i en magtkamp med Medvedjev og stod uden enhver indflydelse.

Sobjanin, der har afløst Luzhkov som overborgmester i Moskva, hører, eller rettere hørte, til den allerinderste magtkerne. Det er nemlig tvivlsomt om han kan holde sin plads som nummer 6 på listen.

PSPS: Hvis I vil have noget mere at vide om en og anden, er det bare at sakse det russiske navn og sætte det ind i en søgemaskine.
Det er selvfølgelig en fordel at kunne stave sig igennem det russiske, men ofte er der en engelsk udgave af en side at kikke nærmere på.Meget stærk indflydelse:

01. Путин Владимир Владимирович
02. Медведев Дмитрий Анатольевич
03. Кудрин Алексей Леонидович
04. Сурков Владислав Юрьевич
05. Сечин Игорь Иванович
06. Собянин Сергей Семенович
07. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси
08. Нарышкин Сергей Евгеньевич
09. Сердюков Анатолий Эдуардович
10. Шувалов Игорь Иванович
11. Голикова Татьяна Алексеевна
12. Бортников Александр Васильевич
13-14. Миллер Алексей Борисович
13-14. Грызлов Борис Вячеславович
15. Лавров Сергей Викторович
16-17. Нургалиев Рашид Гумарович
16-17. Дворкович Аркадий Владимирович
18. Хлопонин Александр Геннадиевич
19. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна
20. Зубков Виктор Алексеевич


01. Putin, Vladimir Vladimirovitj
02. Medvedev, Dmitrij Anatoljevitj
03. Kudrin, Aleksej Leonidovitj
04. Surkov, Vladislav Jurjevitj
05. Setjin, Igor Ivanovitj
06. Sobjanin, Sergej Semjonovitj
07. Kirill, Patriark i Moskva og alle Ruslande
08. Naryshkin, Sergej Jevgenjevitj
09. Serdjukov, Anatolij Eduardovitj
10. Shuvalov, Igor Ivanovitj
11. Golikova, Tatjana Aleksejevna
12. Bortnikov, Aleksandr Vasiljevitj
13-14. Miller, Aleksej Borisovitj
13-14. Gryzlov, Boris Vjatjeslavovitj
15. Lavrov, Sergej Viktorovitj
16-17. Nurgalijev, Rashid Gumarovitj
16-17. Dvorkovitj, Arkadij Vladimirovitj
18. Hloponin Aleksandr Gennadijevitj
19. Nabiullina, Elvira Sahipzadovna
20. Zubkov, Vladimir Aleksejevitj

 

Stærk indflydelse:

21. Дерипаска Олег Владимирович
22. Усманов Алишер Бурханович
23. Володин Вячеслав Викторович
24. Игнатьев Сергей Михайлович
25. Алекперов Вагит Юсуфович
26. Шойгу Сергей Кужугетович
27. Коновалов Александр Владимирович
28. Чуйченко Константин Анатольевич
29. Абрамович Роман Аркадьевич
30-31. Иванов Антон Александрович
30-31. Зюганов Геннадий Андреевич
32. Чайка Юрий Яковлевич
33-34. Дмитриев Владимир Александрович
33-34. Бастрыкин Александр Иванович
35. Христенко Виктор Борисовичj
36. Иванов Сергей Борисович
37. Патрушев Николай Платонович
38. Якунин Владимир Иванович
39. Миронов Сергей Михайлович
40-41. Тимченко Геннадий Николаевич
40-41. Жуков Александр Дмитриевич
42. Приходько Сергей Эдуардович
43. Громов Алексей Алексеевич
N 44-46. Артемьев Игорь Юрьевич
44-46. Козак Дмитрий Николаевич
44-46. Тимакова Наталья Александровна
47. Кириенко Сергей Владиленович
48. Говорун Олег Маркович
49-50. Греф Герман Оскарович
49-50. Кожин Владимир Игоревич

21. Deripaska, Oleg Vladimirovitj
22. Usmanov, Alisher Burhanovitj
23. Volodin, Vjatjeslav Viktorovitj
24. Ignatjev Sergej Mihajlovitj
25. Alekperov, Vagit Jusufovitj.
26. Shojgu, Sergej Kuzhugetovitj
27. Konovalov, Aleksandr Vladimirovitj
28. Tjujtjenko, Konstantin Anatoljevitj
29. Abramovitj, Roman Arkadjevitj
30-31. Ivanov, Anton Aleksandrovitj
30-31. Zjuganov, Gennadij Andrejevitj
32. Tjajka, Jurij Jakovlevitj
33-34. Dmitrijev, Vladimir Aleksandrovitj
33-34. Bastrykin, Aleksandr Ivanovitj
35. Hristenko, Viktor Borisovitj
36. Ivanov, Sergej Borisovitj
37. Patrushev, Nikolaj Platonovitj
38. Jakunin, Vladimir Ivanovitj
39. Mironov Sergej Mihajlovitj
40-41. Timtjenko, Gennadij Nikolajevitj
40-451. Zhukov, Aleksandr Dmitrijevitj
42. Prihodko, Sergej Eduardovitj
43. Gromov, Aleksej Aleksejevitj
N 44-46. Artemjev, Igor Jurjevitj
44-46. Kozak, Dmitrij Nikolajevitj
44-46. Timakova, Natalja Aleksandrovna
47. Kirijenko, Sergej Vladimirovitj
48. Govorun, Oleg Markovitj
49-50. Gref, German Oskarovitj
49-50. Kozhin, Vladimir Igorevitj

 

Middel indflydelse:
51. Чемезов Сергей Викторович
52. Чубайс Анатолий Борисович
53. Жириновский Владимир Вольфович
54. Ковальчук Юрий Валентинович
55. Левитин Игорь Евгеньевич
56-57. Фридман Михаил Маратович
56-57. Костин Андрей Леонидович
58. Матвиенко Валентина Ивановна
59. Иванов Виктор Петрович
60-61. Фурсенко Андрей Александрович
60-61. Песков Дмитрий Сергеевич
62: Кадыров Рамзан Ахмадович
63. Токарев Николай Петрович
64. Лужков Юрий Михайлович
65. Ресин Владимир Иосифович
66-67. Эрнст Константин Львович
66-67. Волошин Александр Стальевич
68. Беглов Александр Дмитриевич
69-70. Лисин Владимир Сергеевич
69-70. Степашин Сергей Вадимович
71. Щеголев Игорь Олегович
72. Макаров Николай Егорович
73-74.Басаргин Виктор Федорович
73-74. Трутнев Юрий Петрович
75. Добродеев Олег Борисович
76. Брычева Лариса Игоревна
77. Лебедев Вячеслав Михайлович
78. Евтушенков Владимир Петрович
79. Шматко Сергей Иванович
80. Воробьев Андрей Юрьевич
81. Потанин Владимир Олегович
82. Бельянинов Андрей Юрьевич
N 83. Мордашов Алексей Александрович
N 84. Онищенко Геннадий Григорьевич
85. Скрынник Елена Борисовна
86. Авен Петр Олегович
87. Богданчиков Сергей Михайлович
88. Абрамов Александр Сарегеевич
89-90. Костин Константин Николаевич
N 89-90. Ткачев Александр Николаевич
91-93. Мутко Виталий Леонтьевич
91-93. Кулистиков Владимир Михайлович
91-93. Исаев Андрей Константинович
94-95. Зорькин Валерий Дмитриевич
94-95. Авдеев Александр Алексеевич
96. Плигин Владимир Николаевич
N 97-98. Турчак Андрей Анатольевич
97-98. Крашенинников Павел Владимирович
N 99. Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич
Т 100. Шохин Александр Николаевич

51. Tjemezov, Sergej Viktorovitj
52. Tjubajs, Anatolij Borisovij
53. Zhirinovskij, Vladimir Volfovitj
54. Kovaltjuk, Jurij Valentinovitj
55. Levitin, Igor Jevgenjevitj
56-57. Fridman, Mihail Maratovitj
56-57. Kostin, Andrej Leonidovitj
58. Matvijenko, Valentina Ivanovna
59. Ivanov Viktor Petrovitj
60-61. Fursenko, Andrej Aleksandrovitj
60-61. Peskov, Dmitrij Sergejevitj
62: Kadyrov, Ramzan Ahmadovitj
63. Tokarev, Nikolaj Petrovitj
64. Luzhkov, Jurij Mihajlovitj
65. Resin, Vladimir Iosifovitj
66-67. Ernst, Konstantin Lvovitj
66-67. Voloshin, Aleksandr Staljevitj
68. Beglov, Aleksandr Dmitrijevitj
69-70. Lisin, Vladimir Dmitrijevitj
69-70. Stepashin, Sergej Vadimovitj
71. Shjogolev, Igor Olegovitj
72. Makarov, Nikolaj Jegorovitj
73-74. Basargin, Viktor Fjodorovitj
73-74. Trutnev, Jurij Petrovitj
75. Dobrodejev, Oleg Borisovitj
76. Brytjova, Larisa Igorevna
77. Lebedev, Vjatjeslav Mihajlovitj
78. Jevtushenkov, Vladimir Petrovitj
79. Shmatko, Sergej Ivanovitj
80. Vorobjov, Andrej Jurjevitj
81. Potanin, Vladimir Olegovitj
82. Beljaninov, Andrej Jurjevitj
N 83. Mordashov, Aleksej Aleksandrovitj
N 84. Onishjjenko, Gennadij Grigorjevitj
85. Skrynnik, Jelena Borisovna
86. Aven, Pjotr Olegovitj
87. Bogdantjikov, Sergej Mihajlovitj
88. Abramov, Aleksandr Saregejevitj
89-90. Kostin, Konstantin Nikolajevitj
N 89-90. Tkatjov, Aleksandr Nikolajevitj
91-93. Mutko, Vitalij Leontjevitj
91-93. Kulistikov, Vladimir Mihajlovitj
91-93. Isajev, Andrej Konstantinovitj
94-95. Zorkin, Valerij Dmitrijevitj
94-95. Avdejev, Aleksandr Aleksejevitj
96. Pligin, Vladimir Nikolajevitj
N 97-98. Turtjak, Andrej Anatoljevitj
97-98. Krashenninnikov, Pavel Vladimirovitj
N 99. Jevkurov, Junus-Bek Bamatgirejevitj
N 100. Shohin, Aleksandr Dmitrijevitj

Tilbage til Ebbe

Spindel